Avasta vormsi

Vormsi külalise meelespea:
❖ TELKIDA saab Vormsil vastavat teenust pakkuvate majutuste juures või Sviby telkimisalal.
❖ LÕKET TEHA tohib ainult selleks ette nähtud ja tähistatud kohas ja tuletegemist lubaval ajal.
❖ PRÜGI maha jätmine on keelatud! Vormsil on igas külas olemas punane prügimaja, kuhu saab prügi viia ja seda sorteeritult.
❖ MOOTORSÕIDUKIGA tohib liigelda vaid teedel ja parklas (v.a sihtkaitsevööndites ning Rumpo piiranguvööndis) Jälgida tuleb sõidukiiruse piiranguid ja arvestada jalakäijate ja jalgratturitega meie kitsastel teedel.
❖ KARILOOMAD: Vormsi maastikukaitsealal on palju karjatatavaid alasid:
• karjaaedade läbimiseks kasuta selleks ettevalmistatud ülekäike ja väravaid;
• sulge värav alati hoolikalt;
• ära häiri kariloomi.
❖ ERAOMAND:
* Matkates väldi kohalike elanike koduhoove.
* Rannas olevaid paatee ja kalapüügivarustust ära kasuta loata.
❖ VORMSI MAASTIKUKAITSEALA piires on inimtegevus reguleeritud kaitse-eeskirja  ning kaitstavate loodusobjektide seadusega.
❖ LAIUD: Et mitte häirida linde pesitsusajal, on Hullo ja Sviby lahe laidude külastamine keelatud 15. märtsist 15. juulini. 16. juulist kuni 31. oktoobrini võib laidudele minna kaitseala valitseja loal.
❖ Tutvu enne loodusesse minekut igaüheõiguse põhimõtetega.
Täpsema info Vormsi saare kohta leiad: www.vormsi.ee