Hanked

Kutsume esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele „Vormsi valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5. aprill 2023 kell 10.00.

Üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni, prioriteetide ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused hea ning turvalise elukeskkonna loomiseks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks.

Pakkumused palume esitada vastavalt nimetatud riigihanke teates ja dokumentides esitatud tingimustele. Hanketeate ja dokumendid leiab ning pakkumised saab esitada riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5195360/notices/notice/3336082/general-info

Hankemenetluse eest vastutav isik: Maris Jõgeva, Vormsi Vallavalitsus, vallavanem tel: + (+372) 5342 1726, e-post: maris@vormsi.ee

 

Vormsi valla 2023. aasta hankeplaan

Vormsi valla hankekord (2.11.2020 nr 33)

 

Riigihanked avalikustatakse riigihangete registris.