Hanked

Pakkumiskutse “Lumetõrje teostamine Vormsi valla kohalikel teedel 2023 – 2024”

Hanke täitmise aeg: 1.12.2023. kuni 30.04.2024.

Ootame pakkumisi lumetõrjeks Vormsi kohalikel teedel. Pakkuja võib olla eraõiguslik juriidiline isik kellel on lumetõrjeks sobilik tehnika (sh kummiteraga sahk). Eeldame, et pakkuja tunneb lumetõrjega seotud eeskirju, aga omab ka vajalikku kogemust.

Pakkumise tegemiseks tuleb esitada:
– kirjalik kinnitus, et pakkujal puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 1 punktides 1-3 nimetatud kõrvaldamise alused (Vorm I)
– lumetõrjetöödeks kasutatava tehnika kirjeldus (Vorm II)
– teostatavate tööde 1 tunni hind (Vorm III).

Saar on jagatud kolmeks piirkonnaks ning ettevõtjal on võimalik esitada pakkumine tööde teostamiseks ühes, kahes või kõigis kolmes piirkonnas. Hinnapakkumise tegemisel tuleb aluseks võtta tööde tehniline kirjeldus, pakkumusi hinnatakse eraldi piirkondade kaupa. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on kolmepäev, 29. november 2023 a. kell 10.00. Pakkumused avatakse kell 10.15.
Pakkumus tuleb esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@vormsi.ee või paberkandjal Külamaja, Hullo, 91301 Läänemaa

Lisad:
1. Tehniline kirjeldus ja piirkonnad
2. Vorm I – kinnitused
3. Vorm II – kasutatava tehnika kirjeldus
4. Vorm III – tööde hind
Lepingu projekt

Kontaktisik ja –telefon: Maris Jõgeva, tel: 53421726; e-post: maris@vormsi.ee

Vormsi