Hanked

Ootame pakkumisi Saxby sadama süvendustöödele ja muuli ehituse I etapile

Projektiga alustatakse töid veeskamisvõimaluse loomiseks Vormsi saare läänekaldal. Tegemist on alaga, mis on oluline eelkõige merepääste seisukohast, sadamakoht on plaanitud Vormsi vallale kuuluvale maa-alale. Alal on olemas kehtiv detailplaneering, sadamakohale on koostatud ehitusprojekt. Ehitusprojekt näeb esmasena ette akvatooriumi süvendamise, seejärel kaitsemuuli rajamise. 

Saxby sadama asukohas on aluspinnaseks paepinnas. Projekteeritud akvatooriumi sügavus ja akvatooriumi mõõtmed on plaanitud optimaalselt, kaitseks meretuulte ja tormide eest on vaja koheselt süvendamisega alustada kaitsemuuli rajamist, hiljem muuli pikendada. Sissesõidutee ja akvatooriumi sügavuseks on planeeritud -1.50 m. Süvendustööde eeldatav maht on kuni 1200 kuupmeetrit, millest ca 800 kuupmeetrit on paepinnas, ca 250 kuupmeetrit on rähkne savipinnas ja 150 kuupmeetrit on kruus ja liiv. Väljakaevatud paerähka soovime kasutada muuli rekonstrueerimiseks.

I etapi tööde eesmärgiks on teha süvendustööd ning alustada muuli ehitamisega. 

Pakkumised esitada hiljemalt 30. mai 2024  aadressile vv@vormsi.ee

Rohkem infot: vallavanem Maris Jõgeva, e-post: maris@vormsi.ee, tel 53421726

Lähteülesanne – süvendamine ja muuli I etapp

Ehitusprojekti seletuskiri

Keskkonnaluba nr KL-520191

Lepingu projekt

Vormsi