Arengukava, eelarve ja aruanded

 

Vormsi tulevikuvisioon aastaks 2030 on elujõuline, ühtehoidev ja suurepärase elukeskkonnaga omanäoline saar Läänemeres. 

Vormsi valla arendustegevuste valikuid juhivad valla arengukava ja selle alusel igal aastal üle vaadatav tegevuskava. Teiseks eelarvestrateegia, mille alusel koostatakse eelarved iga aasta kaupa. Rahaasju aitab korras hoida ja jätkusuutlikult finantse planeerida igal aastal üle vaadatav ja järgmise nelja aasta rahaasju kavandav eelarvestrateegia. Infot sellest, kuidas meil on läinud saab eelarve täitmise ülevaatest ja majandusaasa aruandest. Vormsi valla elanike arvamusest annab ülevaate igal aastal läbi viidud rahuloluküsitlus. Veidi laiemat pilti ja maakonna arengut tervikuna, sh Vormsi saare rolli Läänemaa arengus aitab hoida Läänemaa arengustrateegi ja selle elluviimiseks koostatud tegevuskava.

ARENGUKAVA, TEGEVUSKAVA, EELARVESTRATEEGIA

EELARVE

2024. aasta eelarve 

  • Eelarve täitmine

MAJANDUSAASTA ARUANNE

VORMSI VALLA ELANIKE ARVAMUS

  • rahuloluküsitlus 2023
  • rahuloluküsitlus 2022

LÄÄNEMAA ARENG TERVIKUNA

Vormsi