Arengukava, eelarve

Vormsi valla arendustegevuste valikuid juhivad valla arengukava ja selle alusel igal aastal üle vaadatav tegevuskava. Teiseks eelarvestrateegia, mille alusel koostatakse eelarved iga aasta kaupa.

Rahaasju aitab korras hoida ja jätkusuutlikult finantse planeerida Vormsi valla eelarvestrateegia 2022-2026

2023. aasta eelarve eelnõu esitas vallavalitsus volikogule. 7. detsembril. 

Selle põhjal toimuvad edasised arutelud volikogu komisjonides ja kooli hoolekogus. Saadud tagasiside vaatab omakorda  vallavalitsus läbi ja esitab nende alusel täpsustatud ja parandatud versiooni volikogule jaanuarikuus.

Veidi laiemat pilti ja maakonna arengut tervikuna, sh Vormsi saare rolli Läänemaa arengus aitab hoida