Tunnustamine

Vormsi valla aukodanikud:

 • Sofia Zinkova
 • Oskar Friberg
 • Liina Piirsalu

Eesti Vabariigi 106. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Jonne Berggren – Norrby küla eest seismise ning elude päästmise eest
 • Terviseagentuur Vormsil – terviseteenuste edendamise eest saarel
 • Ene Rand – pikaajalise töö eest Vormsi rahvarõivaste valmistamise oskuste säilimiseks
 • Tatjana Sääs – Vormsi muuseumisuvede elavdamise eest

Eesti Vabariigi 105. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Merit Kaabel – uute oluliste saare arengule kaasa aitavate algatuste käivitamise eest
 • Anu Streng – pikaajalise pühendunud töö eest Vormsi ja selle püsielu eest seismisel
 • Perekond Tall “kogukonna hoidja” – hoole ja sõbralikkuse jagamise eest saarel
 • Naiskodukaitse Vormsi jaoskond “kogukonna hoidja” – Vormsi kriisidega toimetuleku võimekuse suurendamise ja üllal eesmärgil naiste kokkutoomise eest
 • Vormsi Uuskasutus Butiik “kogukonna hoidja” – uute algatuste käivitamise ning seltsielu elavdamise eest
 • Vort “kogukonna hoidja” – julge ettevõtmise ja tõestuse eest, et ettevõtlus ja uudsed lahendused on Vormsil võimalikud.

Eesti Vabariigi 104. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Markus Rand – 2021. aasta Läänemaa Ühisgümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja
 • Liina Jutt – 2021. aasta kogukondliku spordi- ja terviseedendaja
 • Harri Rosenblad – 2021. aasta kogukonna ja saare väärtustaja ning külaliikumisse panustaja
 • Ene Sarapuu – vallavanemana Vormsile pühendumise eest 1993-1996, 2005-2008 ja 2018-2021
 • Ivo Sarapuu – pikaajalise volikogu esimehena Vormsile pühendumise eest 2005-2021

Eesti Vabariigi 103. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Rachel Sarapuu – väga heade õpitulemuste eest, lõpetas Läänemaa Ühisgümnaasiumi kuldmedaliga
 • Karmen Põder – väga heal tasemel omandatud kutseoskuste eest, lõpetas Tallinna Ehituskooli kiitusega
 • Jüri Pajuste – alati abivalmis töötaja

Eesti Vabariigi 102. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Algor Streng – Vormsi käsitöö traditsioonide hoidmise, paadiehituse ja sepatöö eest
 • Liina Jutt – lastele öömatka ja Uunikumiklubi orienteerumise ürituse korraldamise eest Vormsil
 • Karl Kermes – lastele jalgpallilaagrite korraldamise eest
 • Elle Palmpuu – lastele matkaringi ja mõtterallide korraldamise eest
 • Ada Ojasaar – on alati vormsilaste jaoks olemas
 • Arvo Allik – abivalmis ja tähelepanelik kaaslane

Eesti Vabariigi 101. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Joosep Valm – jahikoera elu päästmisel tehtud meekonnatöö eest
 • Hullo kaupluse kollektiiv – pikaaegse meeldiva teeninduse eest
 • Edith Niit – kauaaegse meeldiva teeninduse eest juuksuriteenuse pakkumisel
 • Tiit Adams – Vormsi laste treenimise ja väljaspool Vormsit võistlustele viimise eest
 • Tatjana Saard – panuse eest eakate kooskäimiste korraldamisel
 • Orm Robert Rammul – aktiivne sportlane ja vahva kaaslane
 • Yngve Rosenblad ja Marju Tamm – Vormsi pulmatraditsioonide uurimise ja tutvustamise eest

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Ege ja Gert Kanarbik – tubli, töökas ja ettevõtlik talupere
 • Helle Rinnak – pensionäride ühenduse eestvedaja, kultuuripärandi kandja ja hoidja
 • Marje Targamaa – pikaaegse ja kohusetundliku töö eest
 • Kiirabibrigaad – hoolimise ja turvatunde tagamise eest kodusaarel
 • Kahro Tall – suure südamega arst ja saareelanike sõber
 • Malle Hokkonen – aktiivne Vormsi muusikaelu ja kogukonnategemiste eestvedaja ning kajastaja
 • Toivo Hokkonen – igakülgsete oskustega abivalmis vormsilane
 • Annika Adams – Vormsi kultuuriellu panustamise ja lastega Läänemaa tantsupeol osalemise eest

Eesti Vabariigi 99. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Kersti Viiol – Vormsi valla mainekujundusliku aastateo „Vormsi leib“ eest
 • Ela Streng – hooliva suhtumise ja abivalmiduse eest
 • Marge Tiik – mitmekülgse ja pikaaegse kohusetundliku töö eest

Vormsi 10. kultuuripäeval tunnustati:

Anu Streng – Vormsi kultuuripäevade tänuväärse eestvedamise eest

Vormsi valla 25. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

Rudolf Kägu – Vormsi valla taasloomise eest

Vormsi valla elu edendamise eest:

 • Ene Sarapuu
 • Eidi Leht
 • Ants Streng
 • Andres Andi Sarv
 • Arvo Allik
 • Ants Varblane

Volikogu esimehe töö eest:

 • aastatel 1999-2003 Meelis Mägi
 • aastatel 2003-2004 Elle Puurmann
 • aastatel 2004-2005 Ellen Järv

Eesti Vabariigi 97. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Arkadi Popov – isikliku panuse eest Vormsi elanike turvalisuse tagamisel, väikesaarte üksuse Vormsi esmaabi brigaadi loomisel;
 • Andrus Remmelgas – isikliku panuse eest Vormsi elanike turvalisuse tagamisel, väikesaarte üksuse Vormsi esmaabi brigaadi loomisel;
 • Kapten Paul Sepp – apten, kes viib meid mandrile ja tagasi koju peaaegu iga ilmaga;
 • Johanna-Liisa Müürisepp – meie oma saare tüdruk, kes alati on valmis meid oma kauni lauluga rõõmustama;
 • Mati Kallemets – Vormsi saare sõber, kes oskab ja tahab meie eest seista.
 • AS Kihnu Veeteed – pikaajalise meeldiva koostöö eest.

Eesti Vabariigi 96. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Kaisa Valm – Ettevõtlik ja tubli Vormsi õpilane
 • Ada Ojasaar – Hooliva ja mõistva suhtumise eest Vormsi inimestesse
 • Borrby Külaselts – Borrby ajaloo kogumise ja vahvate näituste korraldamise eest
 • Eidi Leht – Eduka filmiprojekti “Vormsi tantsib” ja kodusaare traditsioonide hoidmise ja tutvustamise eest
 • Kristina Rajando – Vormsi Talharpa mängimise traditsiooni elluäratamise eest
 • Yngve Rosenblad – Vormsi Talharpa mängimise traditsiooni elluäratamise eest
 • Marju Tamm – Vormsi Talharpa mängimise traditsiooni elluäratamise eest
 • Age Kõiveer – Vormsi Talharapa mängimise traditsiooni elluäratamise eest

Eesti Vabariigi 95. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Toivo Hokkonen – Vormsi saarel palkmajade ehitustraditsioonide jätkamise, täiustamise ja tutvustamise eest ning pikaajalise töö eest Vormsi Vallavolikogus
 • Hans Maurer – Vormsi saarel palkmajade ehitustraditsioonide jätkamise, täiustamise ja tutvustamise eest
 • Ain Streng – Vormsi saarel palkmajade ehitustraditsioonide jätkamise, täiustamise ja tutvustamise eest
 • Madis Tiik – Vormsi perearstikeskuse käivitamise ja telemeditsiini arendamise eest
 • Sofia Joons – Vormsi pärimuskultuuri uurimise, säilitamise ja edasikandmise eest
 • Kadi Karine – Vormsi ajaloolise arhitektuuri uurimise ja tutvustamise eest Eestis ja laias maailmas
 • Karl Kermes – uute tuulte toomise eest Vormsi kultuuriellu
 • MTÜ Rälby Külaselts – eduka ühistegevuse ja ürituste korraldamise eest ning Vormsi tutvustamise eest
 • MTÜ Vormsi Veri – kodanikualgatuse korras Maria Murmani hauaplatsi, Vabadussõja ausamba korrastamise ja Norrby kooli
  mälestusmärgi rajamise eest

Eesti Vabariigi 94. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Elle-Mall ja Ilmar Koppelmaa’d – pikaaegse eduka ja mitmekülgse pereettevõtluse eest
 • Ants Streng’i – traditsiooniliste tegevusalade hoidmise ja edasikandmise eest
 • Norrenda OÜ’d – kogukonna turvalisuse tagamisse investeeringu teinud ettevõtjat

Vormsi valla 20.sünnipäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Vallavanemaid ja volikogu esimehi:
 • Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku – Sulev Kuut, Ivo Sarapuu, Ellen Järv, Elle Puurmann
 • Pikaajalisi töötajaid ja koostööpartnereid:
 • Malle Hokkonen, Marje Targamaa, Ants Rajando, Eidi Leht, Valvi Sarapuu, Jana Kokk, Valentina Pimenova, perekond Allik, Vormsi Päästekomando, MTÜ Läänerannik, EELK Vormsi Püha Olavi Kogudus

Eesti Vabariigi 93. aastapäeval tunnustati tänukirjaga:

 • Alla Lääts – tähelepanelik ja abivalmis kaaskodanik olemise ja abivajaja märkamise eest
 • Hardi Kinnas – kodanikualgatuse korras algatatud vahvate kinoõhtute korraldamise ja ühistegevuse arendamise eest
 • Gert Soomuste – Vormsi spordielu elavdamise eest
 • Andri Merilo – pikaajalise koostöö eest
 • Age Kõiveer – Vormsi Kultuuripäevade traditsiooni algatamise ja Talharpa propageerimise eest
 • Üllar Hinno – Vormsi turismiettevõtjate koostöö edendamise ning Vormsit reklaamiva parkimiskella ja voldiku väljaarendamise eest
 • Gert ja Ege Kanarbik – töökuse, hoolivuse ja eduka pereettevõtluse eest

Ida-India Kompanii OÜ, Vormsi Kõrts Krog 14 – Vormsi 2010. aasta kultuurielu elavdamise eest

MTÜ Rälby külaselts – eduka külaseltsi ühistegevuse eest

Jana Valm – staažikas alati lahke ja naeratav müüja, kelle pärast tahame poodi minna

Perekond Kisler– vahva ja tubli noor pere

Vormsi