Huvitegevus

Vormsi vald toetab täiskasvanute huvitegevust ruumidega (nt rahvamajas) ja võimalus on taotleda toetust ka noorteprojektide jaoks valla projektiotetuste maksmiste korra kaudu 4 korda aastas (20.01, 20.05., 20. 08 ja 20. 09).

Laste ja noorte huvitegevuses on eesmärgiks pakkuda võimalikult palju kohapealset huvitegevust. Huvitegevust  korraldab nii kool kui ka vald ja vabatahtlikud.

Kui Vormsi vallas sissekirjutatud ja siin õppiv või õppinud õpilane leiab endale huvipakkuva huviringi või trenni mandril, siis vald kompenseerib avalduse esitamisel selle maksumuse vastavalt tingimustele (Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107) – huviringis või trennis kuni 90 eurot kuus või 810 eurot õppeaastas lapse kohta ja huvikoolis õppijal on piirmääraks Haapsalu muusikakooli  õppemaksu suurus.

Rahvamaja tegevused.