Laste, noorte ja täiskasvanute huvitegevus

Vormsi vald soosib saare inimeste huvialadega tegelemist kolmel erineval moel:

1. Toetused noorte osalemiseks huvihariduses ja huvitegevustes

Toetame kuni 19 aastaste Vormsi laste ja noorte osalemist nii saarel kui mandril korraldatavates huviringides ja trennides kuni 90 euro ulatuses kuus lapse kohta. Toetust on võimalik taodelda ka võistlustest, konkurssidest ja laagritest osavõtmiseks. Toetuse saamiseks palume täita  avaldus ning edastada see e-posti aadressile vv@vormsi.ee

Riigipoolset huvihariduse ja -tegevuse toetust kasutame noorte talharpa õppe jätkumiseks, et saare noortega saaksid töötada   traditsioonilise pilli õppe parimad juhendajad. Toetust kasutame HARNOle esitatud huvihariduse ja -tegevuse kava alusel.

2. Rahvamaja kui kogukonna kokkusaamise koht

Soosime töötubade ja kogukonnale suunatud tegevuste korraldamist – pakume Vormsi rahvamaja ruume kogukonnale suunatud tegevusteks tasuta või madala kokkuleppelise hinnaga.

3. Projektitoetused kogukonnaalgatustele

Valla eelarvest toetame kultuuri- ja kogukonnaprojekte  projektiotetuste andmise korra alusel 2 korda aastas.

2022. aastal jätkavad Vormsi saarel tegutsemist järgmised huviringid:

Huvialaring Sihtgrupp Toimumise aeg ja koht Juhendaja kontakt
Naisrahvatants Lapsed, noored ja täiskasvanud Info juhendajalt Annika Adams
annika.adams@gmail.com
Segagrupi rahvatants Lapsed, noored ja täiskasvanud E ja K kell 19.30-21.00
Vormsi Rahvamajas
Eidi Leht
eidi@vormsi.ee
Idla liikumine – taastav treenimine
Süsteemi kohta rohkem infot:

Lapsed alates 2.klassist ja täiskasvanud Alates 13.10.2022
N kell 19.00
Koolimajas või rahvamajas
Anu Johani
anu.johani@gmail.com,
Tel. 5528007
(Osalemistasu on annetusena)
Keraamikaring Lapsed, noored ja täiskasvanud K kell 14.15 koolilapsed
K kell 16.45 lasteaialapsed
Täiskasvanutel kokkuleppel juhendajaga
Vormsi Tööõpetuse majas
Merit Langi
langimerit@gmail.com)
(Tasuline)
Showtants Lapsed ja noored T kell 14.30 ja R kell 12.45
Koolimajas
Madli Tarjus
Judo Lapsed, noored ja täiskasvanud T kell 16.40 lasteaialapsed
R kell 13.40 koolilapsed
T, R, P kell 18.00 täiskasvanud
Tiit Adams
tiit.adams@gmail.com
(Tasuline)
Näitering Lapsed, noored ja täiskasvanud T kell 19.00
Vormsi Rahvamajas
Veronika Isberg
Makramee punutiste õpitoad Lapsed, noored ja täiskasvanud 1x kuus pühapäeviti kell 12-14:
18.sept, 16.okt, 13.nov, 11.dets
Vormsi Rahvamajas
Rutt Veide
rutt@coloratum.ee
(Tasuline)