Laste, noorte ja täiskasvanute huvitegevus

Teatame, et ajavahemikus 22.02-02.05.2021 jäävad riiklike COVID piirangute tõttu ära huvitegevuse ning noorsootöö tegevused.

Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.  Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.

Alustame uuesti niipea, kui riiklik juhised seda lubavad.

 

Vormsi vald toetab ja soosib huviharidusega tegelemist neljal erineval moel:

  1. Vormsi Lasteaed-Põhikooli õpilase ja Vormsi põhikooli lõpetanud kuni 26-aastase üld-või kutseharidust omandava noore mandril toimuvate huvialaringide (regulaarne juhendatud huvitegevus ja treeneri juhendatud trennid) tasud kaetakse arvete alusel valla eelarvest, kuid mitte rohkem kui 90 eurot kuus või 810 eurot õppeaastas lapse kohta ( https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107). Selleks palume täita avalduse ning edastada see e-mailile vv@vormsi.ee
  2. Vormsi Vallavalitsus toetab juhendamistasude maksmisega laste, noorte ja täiskasvanute huvitegevusringide tegevust allpoolse tabeli alusel.
  3. Soosime töötubade ja kogukonnale suunatud tegevuste korraldamist – pakume Vormsi Rahvamaja ruume kogukonnale suunatud tegevusteks tasuta või madala kokkuleppelise hinnaga.
  4. Võimalus on saada toetust projektide jaoks valla projektiotetuste maksmiste korra kaudu 4 korda aastas.

 

Huvialaring Sihtgrupp Toimumise aeg ja koht Juhendaja kontakt
1.       Naisrahvatants Lapsed, noored ja täiskasvanud Esmaspäeval kl.17.30 (VLP)

Teisipäeval kl.17.30 (Vormsi Rahvamaja)

Annika Adams

Annika.adams@gmail.com

2.       Segagrupi rahvatants Lapsed, noored ja täiskasvanud Esmaspäeval kl.19.00 (Vormsi Rahvamaja)

Kolmapäeval kl.19.00 (Vormsi Rahvamaja)

Eidi Leht

eidi@vormsi.ee

3.       Idla liikumisrühm lasteaialastele ja lastevanematele Lasteaiaealised ja nende vanemad Reedel kl.16.00 (Vormsi Rahvamaja) Anu Johani

anu.johani@gmail.com, tel 5528007

4.       Idla liikumisrühm Kõik sihtgrupid, sh. vanemaealised Reedel kl.17.15 (Vormsi Rahvamaja) Anu Johani

anu.johani@gmail.com, tel 5528007

5.       Matkaring Lapsed ja noored (tegevus toimub kooli eelarvest) Info juhendajalt või Vormsi Lasteaed põhikooli kodulehelt Elle Puurmann
6.       Showtants Lapsed ja noored

(tegevus toimub kooli eelarvest)

Kolmapäeval kl.13.45 (Vormsi Rahvamaja) Madli Karjus

 

Lisategevused (fotograafia, käsitöö- ja taaskasutusringid, muusikaõpetus, keraamika, tantsuring ja pensionäride huviring)  on täpsustamisel ja lepingud sõlmimisel. Uus info hiljemalt 15.04.2021.