Laste, noorte ja täiskasvanute huvitegevus

Vormsi vald toetab ja soosib huviharidusega tegelemist neljal erineval moel:

  1. Vormsi Lasteaed-Põhikooli õpilase ja Vormsi põhikooli lõpetanud kuni 26-aastase üld-või kutseharidust omandava noore mandril toimuvate huvialaringide (regulaarne juhendatud huvitegevus ja treeneri juhendatud trennid) tasud kaetakse arvete alusel valla eelarvest, kuid mitte rohkem kui 90 eurot kuus või 810 eurot õppeaastas lapse kohta ( https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107). Selleks palume täita avalduse ning edastada see e-mailile vv@vormsi.ee
  2. Vormsi Vallavalitsus toetab juhendamistasude maksmisega laste, noorte ja täiskasvanute huvitegevusringide tegevust allpoolse tabeli alusel.
  3. Soosime töötubade ja kogukonnale suunatud tegevuste korraldamist – pakume Vormsi Rahvamaja ruume kogukonnale suunatud tegevusteks tasuta või madala kokkuleppelise hinnaga.
  4. Võimalus on saada toetust projektide jaoks valla projektiotetuste maksmiste korra kaudu 4 korda aastas.

 

Huvialaring Sihtgrupp Toimumise aeg ja koht Juhendaja kontakt
1.       Naisrahvatants Lapsed, noored ja täiskasvanud Esmaspäeval kl.17.30 (VLP)

Teisipäeval kl.17.30 (Vormsi Rahvamaja)

Annika Adams

Annika.adams@gmail.com

2.       Segagrupi rahvatants Lapsed, noored ja täiskasvanud Esmaspäeval kl.19.00 (Vormsi Rahvamaja)

Kolmapäeval kl.19.00 (Vormsi Rahvamaja)

Eidi Leht

eidi@vormsi.ee

3.       Idla liikumisrühm lasteaialastele ja lastevanematele Lasteaiaealised ja nende vanemad Täpsustada juhendajaga Anu Johani

anu.johani@gmail.com, tel 5528007

4.       Idla liikumisrühm Kõik sihtgrupid, sh. vanemaealised Neljapäeval kl.18.30 (Vormsi Rahvamaja) Anu Johani

anu.johani@gmail.com, tel 5528007

5.       Matkaring Lapsed ja noored (tegevus toimub kooli eelarvest) Info juhendajalt või Vormsi Lasteaed põhikooli kodulehelt Elle Palmpuu
6.       Showtants Lapsed ja noored

(tegevus toimub kooli eelarvest)

Info juhendajalt või Vormsi Lasteaed põhikooli kodulehelt

Kolmapäeval kl.13.45 (Vormsi Rahvamaja)

Madli Tarjus