Avalduste vormid

Projekteerimistingimuste taotlus

Alates 01.04.2016 tuleb projekteerimistingimuste taotlused ja muud ehitusega seotud dokumendid esitada läbi ehitisregistri elektrooniliselt, kõik vastavad taotlused leiate: https://www.ehr.ee

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Taotluse vorm detailplaneeringu algatamiseks Vormsi Vallas

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus

Puurkaevu kooskõlastamise taotluse vorm

Kaeveloa taotlus

Kaeveloa taotluse vorm

Riigilõivud ehituses

Riigilõivude määrad ja tasumise kord ehituses

Ettevõtlustoetuse taotluse vorm

Vormsi valla eelarvest ettevõtlustoetuste eraldamise taotlus.

Maakasutustoetuse taotlemise avaldus

Maakasutustoetuse taotlemise avalduse vorm

Teatis - metsamaterjali ülestöötamine, ladustamine ja äravedu

Teatise vorm - metsamaterjali ülestöötamine, ladustamine ja äravedu

Projektitoetuse taotluse vorm

Projektitoetuse taotluse vorm

Isikliku hooldaja määramise avaldus

Avalduse vorm isikliku hooldaja määramiseks.

Peretoetuse taotlemise avaldus

Avalduse vorm peretoetuse taotlemiseks

Sünnitoetuse avaldus

Avalduse vorm sünnitoetuse taotlemiseks

Stipendiumi taotlemise avaldus

Avalduse vorm stipendiumi taotlemiseks

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus

Avalduse vorm toimetulekutoetuse taotlemiseks

Matusetoetuse taotlemise avaldus

Avalduse vorm matusetoetuse taotlemiseks

Koduteenuste taotlemise avaldus

Avalduse vorm koduteenuste taotlemiseks

Lasteaia koha taotlemise avaldus

Avalduse vorm lasteaia koha taotlemiseks

1. kl astumise toetuse taotlemise avaldus

Avalduse vorm 1.kl. astumise toetuse taotlemiseks

9. kl lõpetamise toetuse taotlemise avaldus

Avalduse vorm 9.kl. lõpetamise toetuse taotlemiseks

Projektitoetuse aruande vorm

Projektitoetuse aruande vorm

Hinnapakkumiste võrdlustabel

Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks.

Avaliku ürituse loa taotlus

Avaliku ürituse loa taotlus

Ettevõtlustoetuse aruande vorm

Ettevõtlustoetuse aruande vorm

Elukohateate vorm

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise ning laagris, konkursil või võistlustel osalemise toetamiseks

Ravimitoetuse taotlus

Üld- või kutseharidust omandava õpilase toetuse avaldus

Vormsi