Vallavalitsus

Vallavalitsuse ülesandeks on valmistada ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lahendada ja korraldada jooksvaid kohaliku elu küsimusi ning täita muid volikogu poolt talle pandud või delegeeritud ülesandeid. Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline. Vallavalitsuse moodustab vallavanem ja koosseisu kinnitab volikogu.

Alates 18.  august 2023 töötab Vormsi vallavalitsus koosseisus: Meelis Mägi,  Janika Viilma, Andres-Andi Sarv ja vallavanem Maris Jõgeva.

Vallavalitsuse tööaeg: E-R kl 8-16.30

Vallavalitsuse kontaktandmed

Vormsi Vallavalitsus
Registrikood 75022427
Tehingupartneri nr 251101
Külamaja, Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Arveldusarve EE702200001120170356

Vallavalitsuse tööd reguleerivad ja kirjeldavad dokumendid

Ametnike palgaandmed leiab rahandusministeeriumi kodulehelt (alajaotus “Avalikustatud palgaandmed”), Vormsi vallavalitsuse palgajuhend kirjeldab töö tasustamise aluseid. Töös järgitakse vallavalitsuse privaatsuspoliitikat , isikuandmete töötlemise põhimõtteid    ning toimingupiiranguid.

Amphora link ametlikuks kasutamiseks: SIIN

Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991. Vastava tunnistuse andis välja Eesti Vabariigi ülemnõukogu, millele on allakirjutanud esimees Arnold Rüütel.

Alates sellest ajast on olnud Vormsi vallavanemad: Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku Sulev Kuut, Urmas Pau, Meeme Veisson ja Tanel Viks.

Vormsi