Vallavalitsus

Vormsi Vallavalitsus on täidesaatev organ, mille moodustab vallavanem. Vallavalitsuse koosseisu kinnitab volikogu. Vallavalitsuse ülesandeks on valmistada ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lahendada ja korraldada jooksvaid kohaliku elu küsimusi ning täita muid volikogu poolt talle pandud või delegeeritud ülesandeid. Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline.

Alates 14.  oktoobrist 2022 töötab Vormsi vallavalitsus koosseisus: Age Hälvin, Meelis Mägi,  Toomas Valge, Sirje Veedler, Janika Viilma ja vallavanem Maris Jõgeva.

Vallavalitsuse tööaeg

E-R kl 8-16.30

Vallavalitsuse kontaktandmed

Vormsi Vallavalitsus
Registrikood 75022427
Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Arveldusarve EE702200001120170356

Vormsi vallavalitsuse teenistujad

Vallavanem

Maris Jõgeva (puhkusel 24.-28.10.2022)
Telefon: (+372) 5342 1726
E-post: maris@vormsi.ee

Vallasekretär

Eidi Leht
Telefon: (+372) 507 0927
E-post: eidi@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: EPA kõrgharidus, pädevustunnistus

Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist (0,8)

Janika Viilma
Telefon: (+372) 5303 5222
E-post: janika@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Saarevaht (0,5)

Aivar Nõva
Telefon: (+372) 5300 5196
E-post: saarevaht@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Majandus- ja arendusspetsialist

Ametikoht on hetkel täitmata

Keskkonna- ja planeeringuspetsialist

Keskkonna- ja planeeringualastes küsimustes aitab Vormsi valda Tuuli Veersalu

Infojuht (0,5)

Karina Viks
Telefon: (+372) 529 6318
E-post: vv@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Raamatupidaja

Ilona Laur
Telefon: (+372) 5332 4425
E-post: raamatupidamine@vormsi.ee
Alus: tööleping
Haridus: rakenduslik kõrgharidus, Audentese Erakool

Ehitusspetsialist (0,6)

Riina Nedzelskiene (puhkus 07.- 23.11.2022)
Telefon: (+372) 525 8025
E-post: riina@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, EKA

Kultuuri- ja kogukonnaspetsialist (0,75)

Ametkoht on hetkel täitmata.

Dokumendid

Amphora link ametlikuks kasutamiseks: SIIN

Vormsi vallavalitsuse puhkused 2022

Ametnike palgaandmed on rahandusministeeriumi kodulehel (keri lehe lõppu ja vaata alajaotust Avalikustatud palgaandmed, failides on omavalitsused tähestikulises järjekorras).

Vormsi vallavalitsuse privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Toimingupiirangud

Vallavalitsuse palgajuhend

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord


 

Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991. Vastava tunnistuse andis välja Eesti Vabariigi ülemnõukogu, millele on allakirjutanud esimees Arnold Rüütel.

Alates sellest ajast on olnud Vormsi vallavanemad: Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku Sulev Kuut, Urmas Pau, Meeme Veisson ja Tanel Viks.