Uudis

Tutvustati väikesaarte praamiühenduste analüüsi

Kolmapäeval, 18. mail tutvustati Tallinnas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis väikesaarte transpordiühenduste analüüsi tulemusi. Tutvustusel oli kohal Vormsi vallavanem Maris Jõgeva, teiste väikesaarte vallavanemad, Kihnu Veeteed jt. Analüüsi tulemusena jõudis ka riigiasutusteni teadmine, mis saarte elanike jaoks on olnud ammu teada – väikesaarte arengu kindlustamise üheks eelduseks on stabiilse, samas paindliku transpordiühenduse tagamine. Vormsi osas toob uuring […]

Kaitseliidu matk Vormsil 3.-4. juunil

3. ja 4. juunil müttavad Vormsil ringi ligi 45 Kaitseliidu noort. Vormsi läänepoolsel osas toimub metsalaager ja orienteerumine, mille käigus läbitakse eramaid (ligikaudne liikumine on näha kaardil sinise joonega). Mootortehnikat jalgsimatkal ei kasutata. Matkal osalejad õpivad metsas hakkamasaamist. Korraldajad loodavad mõistvale suhtumisele. Küsimuste korral võib helistada tel 510 4142, Raigo Õiglas. Samuti on matkale oodatud […]

Vormsi vallavolikogu istung 20. mail

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istung toimub reedel, 20. mail 2022 kell 13.30 Hullo koolituskeskuses. Päevakord: Vormsi valla kohalike teede nimekirja kinnitamine (Maris Jõgeva) Määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord“ muutmine (Maris Jõgeva) Revisjonikomisjoni moodustamine (Jaak Kaabel) Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Maris Jõgeva) Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vormsi vallas“ kinnitamine […]

Vensiku kinnistu (Suuremõisas) müük avalikul kirjalikult enampakkumisel

Vormsi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud Vensiku kinnistu registriosa 2968932, aadress Suuremõisa küla, Vormsi vald, Läänemaa, kat nr 90701:001:0511 (vaade Maa-ameti kaardile), maa suurus 5321 m2, sihtotstarve 100% elamumaa. Alus: Vormsi Vallavolikogu  2022. aasta 7. jaanuari otsus nr 1 „Vensiku kinnistu 2968932 võõrandamine“. Enampakkumise alghind on 12 000 (kaksteist tuhat) eurot. Eritingimused • Vensiku kinnistu võõrandamise […]

Vallavalitsus ootab ettevõtlustoetuste taotlusi 13. juuniks

Vormsi vallavalitsus ootab 13. juuniks Vormsi ettevõtluskeskkonna tugevdamiseks taotlusi ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse ümberorienteerumiseks, ettevõtjana tegevuse laiendamiseks või uue tegevusvaldkonna arendamiseks.  Eelkõige on oodatud stardi- ja arendusprojektid (sh turundus-, investeerimis- ja teised sarnased projektid), mille tulemused on pikaajalised, laiendavad saare külalistele aastaringi pakutavate teenuste valikut, aitavad luua toodet või teenust, mida seni Vormsil ei tehta või ei pakuta. Eelistatud […]