Uudis

Septembris avaneb Kodukant Läänemaa LEADER COVID-19 taotlusvoor

Möödunud aastal lisandus Kodukant Läänemaa LEADER toetusmeetmetele täiendavalt ka meede COVID-19 kriisimõjude leevendamiseks ettevõtluses. Saabuval sügisel on viimane võimalus meetmest toetust taotleda. Voorust on võimalik toetust küsida Läänemaal tegutsevatel ettevõtjatel, kohalikel omavalitsustel kui mittetulundusühingutel, et leevendada kriisi mõjusid ning tõsta valmisolekut edasiste tervisekriisidega toimetulekuks. Toetust saab taotleda e-teenuste arendamiseks ja juurutamiseks, ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute […]

Kodukant Läänemaa kutsub ideekorjeseminarile Vormsi rahvamajja 25. aug

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia 2023-2027 koostamise raames toimuvatele seminaridele on oodatud kohalikud ettevõtjad, vabaühenduste esindajad ja kõik oma kodukoha arendamisest huvitatud inimesed. Seminaride eesmärgiks on välja selgitada, milliseid tegevusi peaks uuel perioodil Kodukant Läänemaa LEADER meetmest toetama. Seminar toimub Vormsi vallas neljapäeval, 25. augustil rahvamajas. Seminari päevakava: 12.00 lõuna (eelregistreerimisel) 12.30 strateegia koostamise ajakava ja […]

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Vormsi Vallavalitsus teatab, et Vormsi Vallavolikogu 20. mai 2022. a. otsusega nr 13 algatati Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Üldplaneering koostatakse kogu Vormsi valla haldusterritooriumi kohta. Vormsi valla üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused […]

Ilmus Vormsi ajaleht, august 2022

Ilmus Vormsi ajaleht, mis seekord kirjutab olavipäevast, volikogu ja vallavalitsuse tegemistest, meie koolilõpetajatest, ehitamisest Vormsil, kiriku katusemeistrist ja teistest saare suvesündmustest. Vormsilased leiavad lehe postkastidest. Leht on saadaval ka vallamajas ja Hullo Kaubamajas. Veebis saab lehte lugeda SIIN.

Tule Vormsi kooli arendusjuhiks!

Vormsi vallavalitsus otsib Vormsi Lasteaed-Põhikoolile arendusjuhti, kelle peamine ülesanne on algatada ja juhtida muutusi ja koostöös kogukonnaga ehitada Vormsi koolist silmapaistev kohalikke eripärasid arvestav kool. Kooli arendusjuhina on sul võimalus olla osaline väikekooli strateegia koostamises, vedada meeskonnaga arendusprotsesse, luua koostöösuhteid ja kujundada kooli kuvandit. Kandideerimiseks ootame hiljemalt 21. augusti hilisõhtuks aadressile vv@vormsi.ee visioonikirjeldust, milles on […]