Uudis

TEADE teemaplaneeringu avaliku arutelu edasi lükkamisest

  Vormsi Vallavalitsus teatab, et  seoses Covid-19 laia levikuga Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avalikku arutelu ei toimu väljakuulutatud ajal, 21.12.2020. Avalik arutelu on kavandatud pidada veebruaris 2021, täpne aeg ja koht antakse ette teada.

COVID-19 põhisõnumid

  RIIGI PÕHISÕNUMID (51. nädal) Ees seisavad rasked nädalad. Peame vastu! Koroonaviirusesse nakatumine kasvab ja Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. Aitame meedikutel elusid päästa! Peame kinni riigis kehtestatud meetmetest. Kõigile on aasta olnud raske, seega hoolime üksteisest, ärme levita viirust ja aitame neid, kes abi vajavad. Vähendame kontakte. Jätame ära peod. Väldime rahvarohkeid kohti ja üritusi, […]

Pakkumine Hullo kaupluse rendile andmiseks

Vallavalitsus annab kasutamiseks kuni 10. aastaks Hullo kaupluse hoone ruumid koos selle juurde kuuluva laoruumiga ning teenindamiseks vajaliku maa-alaga, kat nr 90701:002:0391, aadressil Hullo küla, Vormsi vald Rentnikult eeldatakse: Kauplus on avatud iga päev Tagatakse esmatarbekaupade olemasolu ja mõistlik kauba tellimise võimalus Vajadusel tagatakse kauba kojukanne Korraldatakse panditaara vastuvõtt vähemalt üks kord nädalas Peale põhikonstruktsioonide […]

Info vallavanemalt

Head vormsilased! Praamiliikluse küsimustega tegeleb  vallavalitsuse jätkuvalt.  Saime 02.12.2020 Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuselt vastuskirja, millega reguleeritakse Sviby–Rohuküla–Sviby parvlaevaliini piletite eelmüüki. Vastavalt Vormsi Vallavalitsuse ettepanekule piirab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus eelmüügist e-piletite müüki N3 ja O4 kategooria sõidukitele Sviby–Rohuküla–Sviby parvlaevaliinil alates 1.05.2021 – 30.09.2021 järgmistel väljumistel: Teisipäev – Svibyst 8:35 ja Rohukülast 12:15  Reede – Rohukülast 16:15; 18:15; 20:15  Laupäev […]