Vallavalitsuse kontaktid

Vallavalitsuse ülesandeks on valmistada ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lahendada ja korraldada jooksvaid kohaliku elu küsimusi ning täita muid volikogu poolt talle pandud või delegeeritud ülesandeid. Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline. Vallavalitsuse moodustab vallavanem ja koosseisu kinnitab volikogu.

Alates 18. august 2023 töötab Vormsi vallavalitsus koosseisus: Meelis Mägi, Janika Viilma, Andres-Andi Sarv ja vallavanem Maris Jõgeva.

Vallavalitsuse kontaktandmed

Vormsi Vallavalitsus
Registrikood 75022427
Tehingupartneri nr 251101
Külamaja, Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Arveldusarve EE702200001120170356

Vallavalitsuse tööaeg: E-R kl 8-16.30

Vormsi vallavalitsuse vastuvõtuajad suvel

  • Ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene K 10-12 ja 14-16
  • Majandus- ja haldusspetsialist Andres Andi Sarv K 10-12 ja 14-16
  • Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma E, T 13-14
  • Kultuuri- ja kogukonnaspetsialist Ülle Juht K 13-16
  • Keskkonna- ja planeeringuspetsialist Marja-Liisa Meriste T 10-12
  • Infojuht Kaisa Valm E, T, R 10-12
  • Finantsjuhina töötab Agle Romulus – kokkuleppel
  • Vallasekretärina töötab Cariina Pähk – kokkuleppel
  • Vallavanem Maris Jõgeva – kokkuleppel

Muudel aegadel kohtumine tuleb kokku leppida telefoni teel.

Vormsi vallavalitsuse teenistujad

Vallavanem

Maris Jõgeva 
Telefon: (+372) 5342 1726
E-post: maris@vormsi.ee
Haridus: kõrgharidus, Tartu Ülikool

Vallasekretär

Cariina Pähk
Telefon: (+372) 509 4229
E-post: cariina@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, Tallinna Kergetööstustehnikum
Pädevus: Kesk-Eesti Arenduskeskus

Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist

(puhkusel 25.07-26.07)

Janika Viilma
Telefon: (+372) 5303 5222
E-post: janika@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, Tartu Ülikool

Saarevaht (0,5)

Aivar Nõva
Telefon: (+372) 5300 5196
E-post: saarevaht@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus:

Keskkonna- ja planeeringuspetsialist (0,6)

(puhkusel 25.07-31.07)

Marja-Liisa Meriste
Telefon: (+372) 5596 5407
E-post: marja-liisa@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, Tartu Ülikool

Majandus- ja haldusspetsialist

Andres-Andi Sarv
Telefon: (+372) 5141418
E-post: andres@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: keskharidus

Infojuht (0,5)

Kaisa Valm
Telefon: (+372) 5592 5486
E-post: kaisa@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: keskharidus

Finantsjuht-raamatupidaja

(puhkusel 15.07-31.07)

Agle Romulus
Telefon: (+372) 5332 4425
E-post: raamatupidamine@vormsi.ee
Alus:
Haridus:

Ehitusspetsialist (0,6)

(puhkusel 22.07-27.07)

Riina Nedzelskiene
Telefon: (+372) 525 8025
E-post: riina@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, Eesti Kunstiakadeemia

Kultuuri- ja kogukonnaspetsialist

Ülle Juht
Telefon: (+372) 513 7185
E-post: ulle@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, Tartu Ülikool

Hooldustöötaja (0,5)

Veronika Ilumäe
Alus: tööleping

Noorte heaolu spetsialist (0,2)
(puhkusel 15.07-12.08)

Kairi Aavere
Telefon: (+372) 5343 5351
E-post: kairi@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, Tallinna Ülikool

Vallavalitsuse tööd reguleerivad ja kirjeldavad dokumendid

Ametnike palgaandmed leiab rahandusministeeriumi kodulehelt (alajaotus “Avalikustatud palgaandmed”), Vormsi vallavalitsuse palgajuhend kirjeldab töö tasustamise aluseid. Töös järgitakse vallavalitsuse privaatsuspoliitikat , isikuandmete töötlemise põhimõtteid    ning toimingupiiranguid.

Amphora link ametlikuks kasutamiseks: SIIN


 

Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991. Vastava tunnistuse andis välja Eesti Vabariigi ülemnõukogu, millele on allakirjutanud esimees Arnold Rüütel.

Alates sellest ajast on olnud Vormsi vallavanemad: Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku Sulev Kuut, Urmas Pau, Meeme Veisson ja Tanel Viks.

Vormsi