Vallavalitsuse kontaktid

Vallavalitsuse ülesandeks on valmistada ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lahendada ja korraldada jooksvaid kohaliku elu küsimusi ning täita muid volikogu poolt talle pandud või delegeeritud ülesandeid. Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline. Vallavalitsuse moodustab vallavanem ja koosseisu kinnitab volikogu.

Alates 18. august 2023 töötab Vormsi vallavalitsus koosseisus: Meelis Mägi,  Sirje Veedler, Janika Viilma, Andres-Andi Sarv ja vallavanem Maris Jõgeva.

Vallavalitsuse kontaktandmed

Vormsi Vallavalitsus
Registrikood 75022427
Külamaja, Hullo küla, 91301 Vormsi vald, Läänemaa
Telefon: (+372) 52 96 318
E-post: vv@vormsi.ee

Arveldusarve EE702200001120170356

Vallavalitsuse tööaeg: E-R kl 8-16.30

Vormsi vallavalitsuse vastuvõtuajad

• Ehitusspetsialist K 10-12 ja 14-16
• Majandus- ja haldusspetsialist K 10-12 ja 14-16
• Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist N 9-12
• Kultuuri- ja kogukonnaspetsialist K 10-12 ja 14-16
• Keskkonna- ja planeeringuspetsialist T 10-12
• Infojuht T, N 10-12
• Finantsjuhina töötab Agle Romulus
• Vallasekretärina töötab Cariina Pähk
• Saarevaht on Aivar Nõva

Kohtumine tasub kokku leppida telefoni teel.

Vormsi vallavalitsuse teenistujad

Vallavanem

Maris Jõgeva 
Telefon: (+372) 5342 1726
E-post: maris@vormsi.ee
Haridus: kõrgharidus, TÜ

Vallasekretär

Cariina Pähk 
Telefon: (+372) 509 4229
E-post: cariina@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist

Janika Viilma
Telefon: (+372) 5303 5222
E-post: janika@vormsi.ee
Haridus: kõrgharidus, TÜ
Alus: ametijuhend

Saarevaht (0,5)

Aivar Nõva 
Telefon: (+372) 5300 5196
E-post: saarevaht@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Keskkonna- ja planeeringuspetsialist

Marja-Liisa Meriste
Telefon: (+372) 5596 5407
E-post: marja-liisa@vormsi.ee
Haridus: kõrgharidus, TÜ
Alus: ametijuhend

Majandus- ja haldusspetsialist

Andres-Andi Sarv
Telefon: (+372) 5141418
E-post: andres@vormsi.ee
Haridus: keskharidus
Alus: ametijuhend

Infojuht (0,5)

Karina Viks (puhkusel 26.02-01.03.2024)
Telefon: (+372)  5626 0998
E-post: vv@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: keskharidus

Raamatupidaja

Agle Romulus
E-post: raamatupidamine@vormsi.ee
Telefon: (+372) 5332 4425
Alus: tööleping

Ehitusspetsialist (0,6)

Riina Nedzelskiene
Telefon: (+372) 525 8025
E-post: riina@vormsi.ee
Alus: ametijuhend
Haridus: kõrgharidus, EKA

Kultuuri- ja kogukonnaspetsialist

Angela Mäger
Telefon: (+372) 5836 4634
E-post: angela@vormsi.ee
Alus: ametijuhend

Hooldustöötaja

Veronika Ilumäe
Alus: tööleping

Vallavalitsuse tööd reguleerivad ja kirjeldavad dokumendid

Ametnike palgaandmed leiab rahandusministeeriumi kodulehelt (alajaotus “Avalikustatud palgaandmed”), Vormsi vallavalitsuse palgajuhend kirjeldab töö tasustamise aluseid. Töös järgitakse vallavalitsuse privaatsuspoliitikat , isikuandmete töötlemise põhimõtteid    ning toimingupiiranguid.

Amphora link ametlikuks kasutamiseks: SIIN


 

Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991. Vastava tunnistuse andis välja Eesti Vabariigi ülemnõukogu, millele on allakirjutanud esimees Arnold Rüütel.

Alates sellest ajast on olnud Vormsi vallavanemad: Rudolf Kägu, Ene Sarapuu, Teet Vainola, Andres Koch, Ants Varblane, Meelis Mägi, Daina Jüristo, Uku Sulev Kuut, Urmas Pau, Meeme Veisson ja Tanel Viks.

Vormsi