Loodushoid

Vormsi maastikukaitseala

Vormsi maastikukaitseala on moodustatud 2000. aastal. Kaitseala pindala on 19,75 km2, sellest ligi 13 km2 on madal rannikumeri. Vormsi maastikukaitseala eesmärk on kaitsta Lääne-Eesti saarestiku omapärast ja kergesti haavatavat loodusmaastikku ning piirkonnale iseloomulikke ohustatud pärandkultuurmaastikke, samuti kaitsealuseid ja ohustatud linnu- ja taimeliike. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. (Kaitseeskiri)

Looduskaitse ajalugu Vormsil ulatub kahe aastasaja taha. Juba 1766. aastal keelas mõisnik saarel lubja põletamise, soovides nii säästa Vormsi metsi.

Vormsi rannikule jääb kaks rahvusvahelise tähtsusega linnuala: Hullo ja Sviby lahed ning Hari kurk. Sviby ja Hullo rannaniidud ümbritseva merealaga ja laidudega on hinnatud ka Inglise Kuningliku linnukaitseseltsi uurimisalaks (RSBP-ala Hullo ja Sviby laht).

Vormsi rannik oma liigirikaste niitude, kadastike ja metsakooslustega jääb Väinamere hoiualale.