Naturvård

Ormsö landskapsreservat

Ormsö landskapsreservat skapades år 2000. Reservaten har en yta på 19,75 km2, varav cirka 13 km2 är det grunda kusthavet. Det främsta målet för Ormsö landskapsbevarande är att skydda de sällsynta och märkliga och naturlandskap som skulle förstöras enkelt, hotade kulturarv som är specifika för regionen – skydd av kulturlandskap och livsmiljöer för sällsynta arter både för att bevara naturen och för kulturella och rekreationsändamål.

Reservaten skyddas av Läänemaa miljöbyrån Naturvårdens historia av Omrsö går tillbaka två hundra år. Redan år 1766 förbjöd hyresvärden kalkbränning på ön och ville på detta sätt spara Ormsö skogar.

Vormsi