Föreningar

Endast i estniska.

Vormsi Kultuuriühing

Vormsi Kultuuriühing moodustati 21.03.2011 MTÜ Vormsi Turismist eesmärgiga arendada saarel kultuuri ja turismi.

Kontakt

Hullo küla, Vormsi vald Telefon: (+372) 50 88 584 E-post: lauri@vormsi.ee

Rahvatantsurühm Vormsi

Tantsurühmale pani aluse Anu Johani 1991. aastal. Vahepeal vedas peaaegu aasta rühma tegemisi Mart Mölder. Alates 1994 aastast on rühma juhendanud Eidi Leht. Aastatel 1998-2002 tegutses Vormsi rahvatantsurühm naisrühmana, siis aastaid segarühmana ja tänasel päeval juba folkloorirühmana.

Kontakt

Juhendaja: Eidi Leht Hullo küla, Vormsi vald Telefon: (+372) 50 70 927 E-post: eidi@vormsi.ee

Vormsi käsitööselts

Vormsi Käsitöö Selts (VKS) asutati 29. aprillil 2000. Seltsi peaülesandeks on kohaliku kultuuripärandi väärtustamine ja tutvustamine.

Kontakt

Hullo küla, Vormsi vald E-post: vormsi@bindbongen.ee Koduleht: http://www.bindbongen.ee/

Vormsi Talumuuseum

Vormsi Talumuuseumis on taastatud rannarootsi talu ja sellega kaasnev. Seda on tehtud nii fotode ja kirjalike allikate abil kui ka loomulikult Vormsil sündinud ja sõja ajal Rootsi põgenenud rannarootslaste mälestuste põhjal.

Kontakt

Sviby küla, Vormsi vald Koduleht: http://www.talumuuseum.vormsi.ee/

MTÜ Kersleti ateljee

Kohaliku pärandi uurimine, taastamine, säilitamine, kaitsmine ja tutvustamine. Toimuvad õpikojad, koolitused, seminarid, laagrid, näitused, kontserdid, etendused.

Kontakt

Palvemaja, Kersleti küla Telefon: (+372) 50 41 943 E-post: ltomasberg@yahoo.com Koduleht: http://kersletiateljee.wordpress.com/

MTÜ Vormsi Veri

MTÜ Vormsi Veri eesmärk on rannarootsi kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja tutvustamine nii Eestis kui välismaal.

Kontakt

Jonne Berggren E-post: jonne53@hot.ee Rüüd Kamarik E-post: ryyd.kamarik@mnt.ee Toivo Tomingas E-post: ttomingas@hot.ee

MTÜ Vormsi Jahiselts

MTÜ Vormsi Jahiselts koondab väga suure hulga jahindushuvilisi nii Vormsilt, mujalt Eestist kui ka välismaalt.

Kontakt

Ellen Järv Hullo küla, Vormsi vald Telefon: (+372) 47 29 327

MTÜ Läänerannik

MTÜ Läänerannik tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ning uuenduslike ja alternatiivsete arenguteede otsimine nii kohalikus majanduselus üldse kui ka piirkonna traditsioonilistes tegevusalades nagu põllu- ja metsamajandus, turism, käsitöö ning rannakalandus.

Kontakt

Hullo küla, Vormsi vald Telefon: (+372) 47 29 430 E-post: laanerannik@gmail.com Koduleht: http://www.laanerannik.eu/

MTÜ Lääne Ranniku Metsaühistu

Ühistu, mis aitab oma liikmeid metsahaldusega ja informatsiooniga.

Kontakt

Monica Ahlström Kvällsvägen 4 , 146 31 Tullinge, Stockholm E-post: info@vastrakustensskogsagare.se Koduleht: http://www.vastrakustensskogsagare.se

MTÜ Borrby Külaselts

Borrby küla elanike ühendus, mis tegutseb külakogukonna avalikes huvides. Seltsi tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, eesmärgiks Borrby ajaloolise keskkonna, looduse ja pärandväärtuste hoidmine. E-post: borrbyselts@gmail.com

MTÜ Rälby Külaselts

Üks tegusaimaid külaseltse Vormsi saarel, kelle initsiatiivil on külas püstitatud veski, taastatud külakell ja ehitatud uus külamaja.

Kontakt

Esimees: Ene Sarapuu Rälby küla, Vormsi Telefon: (+372) 56 653 668 E-post: ene@vormsi.ee

MTÜ Fällarna

MTÜ Fällärna on loodud Fällarna külaelu arendamiseks.

Kontakt

Esimees: Eidi Leht Fällarna küla, Vormsi Telefon: (+372) 50 70 927 E-post: eidi@vormsi.ee

MTÜ Saxby Külaühing

MTÜ Saxby Külaühing on Saxby külaelanikke ja muid Saxby külast huvitatud inimesi ühendav kooslus, mille eesmärgiks on korraldada Saxby külaga seonduvat Vormsi saarel.

Vormsi Õigeusukiriku Taastamise MTÜ

Tegevuse eesmärk on leida vahendeid ja ressursse Vormsi Hullo apostlik-õigeusu kiriku korrastamiseks ja taastamiseks.

Kontakt

Vormsi vald, Saxby küla, Tuletorni linnak Esimees: Jüri Ilves Kontaktisik saarel: Artemi Smirnov tel. (+372) 55 533 065 e-mail: vormsi.muuseum@mail.ee koduleht: http://www.maria-magdaleena.net/?page_id=27

Seltsing Vormsi Pensionärid

8. detsembril 2010. aastal toimus Vormsi pensionäride koosolek, mille tulemusena moodustati seltsing. Juhatus on 3-liikmeline ning koosolekud toimuvad korra kuus igal teisel teisipäeval Hullo käsitööseltsi ruumides.

Seltsinglased on ühendanud oma jõupingutused ja seavad eesmärgiks:

1. Oma liikmete ja toetajaskonna ühendamise Vormsi valla eakate ja puudega inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamiseks; 2. Sotsiaalarengu toetamise, kultuuri, hariduse, tervise ja füüsilise heaolu edendamise; 3. Koostöö tegemise organisatsioonidega, kelle tegevus vastab seltsingu eesmärkidele.

Kontakt

Igapäevaste toimingute tegemine on delegeeritud kolmeliikmelisele juhatusele: Oivo Urv Tel: (+372) 567 478 49 Tatjana Saard Tel: (+372) 539 074 21 Helle Rinnak Tel: (+372) 533 163 17

Vormsi