Om Ormsö

Livet på den natursköna ön Ormsö är lugnt och tryggt. Vi är omgivna av värdefull och trygg miljö och vi lever miljövänligt. Våra barn lär sig i renoverade skolbyggnad och dagis. Ormsö har modern infrastruktur. Nätverket av vägar och hamnar förnyas ständigt. Gemenskapsekonomin är baserad på lokala samhällsresurser (potatis, bär, svamp, honung, husdjur, timmer, vilt, fisk).

Vi är mer och mer engagerade i jordbruket, vi underhåller och växer strandängarna av nötkreatur, sjögräs och får. Turisms infrastrukturutveckling pågår och allt som är associerade med besökarna gör öns liv livfullare. Den positiva bilden av Ormsö bland estländare lockar även de välkända personerna att köpa sommarstugor och bygga på ön. Vi har ett välbevarat kulturarv av Rannarootsi (kustsvenska), vi tillsammans försöker använda i Ormsö framtoning. Vår sociala verksamhet, värdering av traditioner och kulturella samarbete blir internationellare.

Vi bevarar och uppskattar vår natur, vilket resulterar i ett landskapsreservat skapats av biosfären – Natura 2000 nätet. Vi har en tjänat översiktsplanen och vi definierar det allmänna intresse med detaljprojekteringar. På Ormsö generalförsamling diskuterar vi frågor som är speciellt viktiga och gäller alla invånare. Vi deltar aktivt i arbetet av Föreningen för estniska öarna och gör samarbete med andra kommunala enheter av de andra småöarna.

Vormsi