Saare tutvustus

Elu looduskaunil Vormsi saarel on rahulik ja turvaline. Meid ümbritseb miljööväärtuslik ja turvaline keskkond ning me elame looduslähedaselt.

Meie lapsed õpivad renoveeritud koolimajas ja lasteaias. Vormsil on kaasaegsed infrastruktuurid. Teedevõrgustikku ja sadamaid uuendatakse pidevalt. Kogukonnamajandus põhineb kohalikel ressurssidel (kartul, marjad, seened, mesi, koduloomad, metsamaterjal, ulukid, kala). Tegeleme üha hoogsamalt põllumajandusega, hooldame rannaniite ning kasvatame lihaveiseid, vetikaid ja lambaid. Toimumas on turismitaristu areng, külastajatega ja nendega seonduv elavdab saareelu. Vormsi positiivne kuvand eestimaalaste hulgas meelitab suvekodusid ostma ning ehitama ka tuntuid inimesi.

Meil on hästi säilinud Rannarootsi kultuuripärand, mille eripära püüame ühiselt kasutada Vormsi kuvandis. Meie seltsitegevus, traditsioonide väärtustamine ja kultuurialane koostöö on muutumas rahvusvaheliseks. Me hoiame ja hindame oma loodust, mille tulemuseks on loodud biosfääri maastikukaitseala – Natura 2000 võrgustik.

Meil on toimiv üldplaneering ning me määratleme avalikke huve detailplaneeringutega. Eriti tähtsaid ja kõiki saare elanikke puudutavaid küsimusi arutame Vormsi saare Üldkogu koosolekul. Osaleme aktiivselt Saarte Kogu töös ja teeme koostööd teiste väikesaarte kohalike omavalitsuse üksustega.

Vaata ka videot!

Vaata videot 2012.a. talgutest

“Laenaksin koidupunalt ma tiivad, kaugele merre rajaksin kodu…mõelda vaid, et neil on nüüd olemas päris oma kodu! Jah, jah, jah! Neil on nüüd see olemas! Kodu kaugel meres.”

Astrid Lindgren

Põhjused Vormsile kolimiseks:

 • puhas loodus, meri ja armsad rannarootsi nimedega külad;
 • inimlik elutempo kõigile, kes on linnasaginast väsinud;
 • sümboolse tasuga lasteaiakohad;
 • kvaliteetne ja sõbralik kool;
 • perearst ja kiirabibrigaad;
 • kiire, tasuta ja kaasaegne internet kogu saarel;
 • tihe praamiühendus mandriga;
 • Tallinnast Rohuküla sadamani sõitmiseks kulub tund;
 • saarel on oma raamatukogu, postkontor, rahvamaja, pood, tankla ja kõrts;
 • saare kultuurisündmuste kalender on kirju;
 • hea kliima väikeettevõtluse alustamiseks;
 • Saxby rannast näeb maailma kõige ilusamat päikeseloojangut.

Vormsi elukoha registreerimine

Elukohateate esitamine käib nii: esitada elukohateade elektrooniliselt www.eesti.ee kaudu. Elukohateate võib esitada ka digiallkirjastatult vallavalitsuse e-posti aadressile vv@vormsi.ee või postiga aadressil: Vormsi Vallavalitsus, Hullo küla 91301, Vormsi vald, Läänemaa. Kui elukohateate esitaja ei ole eluruumi omanik, siis tuleb lisada omaniku nõusolek.

Vormsi