Kaasav eelarve

Vormsi valla kaasav eelarve

Kaasava eelarve abil saavad Vormsi valla elanikud osaleda selle üle otsustamisel, mille tarbeks kasutada valla raha.
I samm: kõik inimesed saavad 15. – 31.oktoober esitada ideid sellest, mille elluviimine on nende hinnangul vajalik kas avaliku ruumi või avaliku teenuse parandamiseks
II samm: komisjon vaatab esitatud ideed läbi ning suunab need, mis vastavad tingimustele, avalikule hääletamisele
III samm: alates 10. novembrist saavad kõik vähemalt 16-aastased Vormsi valla elanikud hääletada 10 kalendripäeva jooksul oma lemmiku poolt
IV samm: kõige enam hääli saanud idee tehakse Vormsi vallavalitsuse ja idee esitaja koostöös teoks.

Kaasava eelarve raames teostatav projekt peab olema:
– seotud Vormsi saarega
– kogukonna koostööd soodustav
– ellu viidav 2023. aasta jooksul
– avalikus ruumis ja avalikus kasutuses
– vajalik
– idee elluviimisest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid Vormsi valla eelarvesse ka järgmistel aastatel.

Miks me kaasavat eelarvet teeme?
Kaasav eelarve on selline avaliku raha üle otsustamise viis, kus otsustajaks ei ole vaid volikokku valitud esindajad, vaid kõigil saare elanikel on hääl. Alustuseks on kõigil võimalik välja pakkuda ideid – need võivad olla ammu teada tuntud vajadused, aga ka täitsa pöörased unistused. Tingimuseks on, et idee elluviimine on võimalik ja teostatav 5000 euroga. Seejärel pannakse ideed hääletamisele. Avaliku hääletamise tulemusena, kus kõigil vähemalt 16-aastastel Vormsi elanikel on üks hääl, valitakse välja projekt, või mitu, mille vallavalitsus ka ellu viib. Nii saab panna kokku kaks olulist asja – kohalike inimeste algatuse ja avaliku raha ühes teostamise toega.

Ideid saab esitada aadressile vv@vormsi.ee või tuua paberil vallavalitsusse külamaja II korrusel igaüks perioodil 15. – 31. oktoober.

Mida oleks Vormsile vaja, et elu saarel laiemalt või kitsamalt igas külas oleks parem?
Kaasava eelarve puhul ei järgita tingimata arengukavva kirja saanut, vaid otsustatakse investeering selle järgi, kui palju on sellel toetajaid. Lihtsustatult – mida rohkem inimesi peab üht projekti vajalikuks, seda tõenäolisemalt see ka lõpuks sõelale jääb. Mujal Eestis on selliselt ehitatud mänguväljakuid või spordirajatisi, korrastatud parke, valgustatud avalikke kohti, korrastatud randu.
Vaata inspiratsiooniks:
Hiiumaa kaasava eelarve raames tehtut

Esita oma idee:
1. Kirjelda mida võiks kuni 5000 euroga ehitada, rajada või teha
2. Selgita, mis on idee eesmärk (millist vajadust või probleemi see lahendab), kellele on mõte eelkõige suunatud (kes saab kõige enam kasu), mis on idee hinnanguline maksumus.
3. Lisa kirjeldusele võimalusel visuaalne esitlus – kas asukoha skeem, foto, visand, näide sarnasest objektist mujal
4. Lisa ideele nimi – see võib olla märksõna või -lause, mis annab edasi idee olemuse. Näiteks “Lastesõbralik palliplats Hullo südames” või “Kaunis kuju lasterannas”. Nimi võiks anda edasi idee olemuse ja seda kasutame idee hääletamisele seadmisel, kõiges edasises.
5. Lisa kindlasti ka oma nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress.

Ideid võib pakkuda ka koos – näiteks küla või mõne seltsi, naabrite või sõpradega.

 

Kaasava eelarve menetlemise kord

 

Kaasava eelarvega seotud teated:

Veel on aega esitada ettepanekuid kaasavasse eelarvesse!

Ootame vallaelanikelt 2022 aasta kaasava eelarve ettepanekuid

Kaasava eelarve ideekorje tõi hääletamisele üheksa projekti

Hääleta kaasava eelarve ettepaneku poolt!

Täna, 20.novembril on viimane päev oma hääle andmiseks kaasava eelarve ideele

Kaasava eelarve tulemused

Kaasav eelarve 2023: ideekorje ootab säravaid ideid kuni oktoobri lõpuni

Hääleta 2023 kaasava eelarve ettepaneku poolt

Viimased päevad, et hääletada 2023 kaasava eelarve ettepaneku poolt

2023 Kaasava eelarve tulemused

Vormsi