2023 Kaasava eelarve tulemused

Kaasava eelarve tulemuseks eelistasid vormsilased projekti –

“Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid“!” 

Pühapäeva südaööl lõppes Vormsi valla esimese kaasava eelarve hääletamine. Sellel aastal sai ülekaalukalt enim toetust projekt “Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid“!”, millele andsid oma hääle üle poole osalenutest. Kokku osales kaasava eelarve hääletamisel 60 vormsilast. Hääletada said vähemalt 16-aastased Vormsi valla elanikud, kellest kõige aktiivsemad olid vanuserühmast 40-49 aastat. Mehi ja naisi oli hääletanute seas enam-vähem võrdselt.

Järgmise sammuna kinnitab vallavalitsus hääletustulemused, misjärel leiab projekt koha valla 2024. aasta tegevuskavas ja eelarves. Selleks, et ettevõtmine saaks läbimõeldud, kutsub vallavalitsus tõenäoliselt järgmise aasta alguses kokku ettepaneku esitaja ja uurime abilistega, kes saavad aidata, kuidas saaks selle eelarvega selle projekti ellu viia.

Vormsi vallavalitsus tänab kõiki kaasaval eelarvel osalenuid – nii ideede esitajaid, kaasa mõtlejaid ja ka hääletanuid, kelle abiga saime teada, millele järgmisel, 2024. aastal keskenduda. Kõik hääletamisel tutvustatud mõtted kui ka need ideed, mis sellel korral hääletamisele ei jõudnud, on väärtuslikud ning kui tekib sobiv võimalus, saab need teha teoks kas vallavalitsuse või miks mitte kogukonna poolt algatades. Kaasavat eelarvet korraldab Vormsi vald kindlasti ka järgmisel aastal.

Vormsi valla 2023. aasta kaasava eelarve statistika, 20.11.2023 kuupäeva seisuga

Hääled ettepanekute lõikes, kasvav järjekord:

E-hääled Paberhääled
Instagrammable Vormsi 3
Puhta vee ammutamise koht Hullos 25
Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid“ 32
Hääletaja keskmine vanus: 53 aastat
Vanima hääletaja vanus: 83 aastat
Hääletajaid kokku: 60
Hääletajate vanusevahemike jaotus:
0 14-15 aastased
0 16-19 aastased
3 20-29 aastased
8 30-39 aastased
16 40-49 aastased
13 50-59 aastased
13 60-69 aastased
4 70-79 aastased
3 80 ja vanemad
Hääletajate sooline jaotus:
27 Mehed
33 Naised
Vormsi