Valla sümboolika

Vapp-vormsi

Valla lipu heiskamine ja kasutamine:

1) Valla lipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse hoone peasissekäigu juures ja Hullo külakeskuse ees asuvas lipumastis, ajutiselt valla pidupäevadel ja avalikel üritustel.

2) Valla elanikul on õigus heisata ja kasutada valla lippu järgides Eesti lipu seadust ja head tava.

3) Valla lipu heiskamisel koos teise riigi, organisatsiooni või mõne muu lipuga, tulevad lipud paigutada vastavalt Eesti lipu seadusele.

4) Kui valla lipp heisatakse leinalipuna, kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa must lint või heisatakse lipp poolde masti.

5) Valla lippu laualipuna kasutatakse vallavolikogu ja –valitsuse istungite laual, Vallavalitsuse ja valla asutuste ametiruumis, valla külaliste ametlikul vastuvõtul, samuti võidakse kinkida meenena valla külalistele.

6) Käesolevas paragrahvis sätestamata juhtudel toimub valla lipu kasutamine vallavalitsuse loal.

Valla vappi võib kasutada:

1) valla koduleheküljel;

2) valla üld- ja kirja plankidel;

3) valla ametiisikute ja asutuste juhtide visiitkaartidel;

4) vallavalitsuse poolt väljaantud trükistel, reklaamidel, meenetel;

5) vallavalitsuse hoonel ja valla piiritähistel;

6) muudel juhtudel vallavalitsuse loal.

Vormsi visuaalne identiteedijuhis

Vormsi visuaalne identiteet on mõeldud  kasutamiseks kogu saarega seotud suhtluses, sellesse on integreeritud ka valla ametlik sümboolika. Süsteem sobib eri teemade ja sihtgruppidega:
* elanik (praegune ja potentsiaalne)
* tooted
* ettevõtlus
* turism

Kasutamine:

Näiteks
– kodulehed ja sotsiaalmeedia
– teated ja plakatid
– turundusmaterjalid ja kampaaniad
– korraldatud ja toetatud üritused
– Vormsi tooted, meened, pakendid

Küsi kasutusvõimaluste kohta aadressil: vv@vormsi.ee.

Vormsi identiteedi kasutamiseks tutvu lähemalt visuaalse identiteedijuhisega (CVI).

Kasutusjuhend CVI  – lae alla SIIT

Slaidipõhi  – lae alla SIIT

Vormsi logo – failid leiad SIIT

Muster – failid leiad SIIT

Projekti lühikirjeldus

2022 aasta alguses taotlesid Vormsi vald, MTÜ Vormsi Käsitöö Selts ja MTÜ Vormsi Arenduskeskus ühisprojektiga LEADER meetmest raha eesmärgiga pakkuda vormsilastele tugisüsteemi, mis viib olukorrani, kus kohaliku toidu ja käsitöö tootmine on elustiil, millega on hoitud piirkonna eripära, mis põhineb kohalikul ressursil ja kogukonna koostööl ning kaudselt toob see inimestele mõistliku sissetuleku ehk loob töökoha. Tugisüsteemi all mõeldakse seda, et see projekt loob head võimalused enda täiendamiseks ning uute ideede kogumiseks erinevates toiduvalmistamise õpitubades ja teadmussiirde reisil Gotlandi toidufestivalile. Teiseks loodi saarele ühtne bränd ja visuaali keel, mis on hea turundustööriist ning taust kõigile teenuste ja toodete pakkujatele. Kolmandaks luuakse saarele ühine uus turunduskanal ehk e-pood. Veel soetati saarele kolm laadatelki koos müügimööbliga, et erinevatel üritustel saaks oma müügiletiga kohal olla.

Oodatav tulemus pikas perspektiivis on, et Vormsi toit oleks vormsilase toidulaual ning et Vormsi saar oleks rohkem nähtav ja ühtse brändi all äratuntav.

 

Galerii

Vormsi