Valla sümboolika

Vapp-vormsi

Valla lipu heiskamine ja kasutamine:

1) Valla lipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse hoone peasissekäigu juures ja Hullo külakeskuse ees asuvas lipumastis, ajutiselt valla pidupäevadel ja avalikel üritustel.

2) Valla elanikul on õigus heisata ja kasutada valla lippu järgides Eesti lipu seadust ja head tava.

3) Valla lipu heiskamisel koos teise riigi, organisatsiooni või mõne muu lipuga, tulevad lipud paigutada vastavalt Eesti lipu seadusele.

4) Kui valla lipp heisatakse leinalipuna, kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa must lint või heisatakse lipp poolde masti.

5) Valla lippu laualipuna kasutatakse vallavolikogu ja –valitsuse istungite laual, Vallavalitsuse ja valla asutuste ametiruumis, valla külaliste ametlikul vastuvõtul, samuti võidakse kinkida meenena valla külalistele.

6) Käesolevas paragrahvis sätestamata juhtudel toimub valla lipu kasutamine vallavalitsuse loal.

Valla vappi võib kasutada:

1) valla koduleheküljel;

2) valla üld- ja kirja plankidel;

3) valla ametiisikute ja asutuste juhtide visiitkaartidel;

4) vallavalitsuse poolt väljaantud trükistel, reklaamidel, meenetel;

5) vallavalitsuse hoonel ja valla piiritähistel;

6) muudel juhtudel vallavalitsuse loal.