Jäätmekäitlus

Keskkonnasõbralik väikesaar

Vormsil rakendatakse jäätmete liigiti kogumise süsteemi. Selleks on küladesse rajatud prügimajades eraldi konteinerid sorteerimata olmejäätmete, taaskasutatavate jäätmeliikide kogumiseks. Kasutatud patareid pane prügimajades asuvatesse vastavatesse konteineritesse.

Nõuanded saare elanikele

Vii oma majapidamises tekkinud jäätmed sorteeritult küladesse rajatud prügimajadesse paigutatud konteineritesse. Konteinerite kohal paikneb selgitav kleebis, mis kujutab konteinerisse kuuluvat jäätmeliiki.

Ehitusprahti saab ladustada Rumpo karjääri eelneval kokkuleppel tel 505 2342, Andres Koch, laupäeviti kell 10-14.
Vormsil saab majapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed, suuremõõtmelised jäätmed ja vanametalli üle anda Hullo jäätmejaamas.

Vormsi