Avfallshantering

Miljövänlig lilla ön

På Ormsö användas avfallssorteringssystem. För det finns det i byars avfallshus separata soptunnor för osorterat avfall, återvinningsbart avfall och insamling av farligt avfall. Lägg begagnade batterier i särskilda behållare i avfallshus.

Vormsi