Kalapügiõigust ei vähendata, arutelud jätkuvad

Kaluritega jõuti kokkuleppele järgmise aasta kalapüügi võimalustes Keskkonnaministeeriumis toimus rannakalurite ja püsiasustusega väikesaarte esindajatega kohtumine, kus arutati järgmise aasta kalapüügivõimaluste üle.   „Uuringud näitavad, et eelmise aasta seisuga on vaid 37,5% rannikumere kalade asurkondadest heas seisus,“ kirjeldas olukorda TÜ Eesti Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa. Vetemaa sõnul on instituut olukorra parandamiseks välja pakkunud soovitused, mille peamine sõnum […]

Täna, 29.09 kell 10-11 toimub koolimajas Mihklipäeva laat

Täna, 29.09 on Mihklipäev ja kõik on kutsutud kell 10-11 koolimajja traditsioonilisele Mihlipäeva laadale.  Mihklipäev oli pidude ja kooskäimiste aeg, sest sel päeval lõppes 19. sajandil karjatamishooaeg ja karjaste tööleping – karjane sai kooli minna. Samuti lõppesid mihklipäevaga kevadel jüripäeva ajal kaubeldud teenijate ehk suviliste lepingud. Seesugusena on ta olnud pikka aega vastandpäev maarja- ja […]

Veebikärajad: praamiühendus saare ja mandri vahel

Praamiga seotud teemad kütavad alati kirgi: ta käib kas harva, mitte kõige õigematel aegadel, kohti ei jätku kõigile soovijatele ja palju muud. Vormsi valla väike esindus on 2022. aasta suve ja sügise jooksul saanud mitmel korral kokku nii Transpordiameti kui Kihnu Veeteedega, et praamiühendust Vormsi ja mandri vahel paremaks saada. Neli teemat, millest oleme eelkõige […]

Haridustoetused Vormsi vallas

Alanud õppeaastal on Vormsi Lasteaed-Põhikoolis 21 õpilast. Kolm neist esimeses kooliastmes, neli teises ning neliteist kolmandas kooliastmes. Gümnaasiumis õpinguid jätkamas on viis noort. Vormsi vald toetab oma õppureid kooliteed alustades, andeid avastades ning ka haridusteed jätkates. Esimesse klassi astujaid ja Vormsi kooli lõpetajaid toetab vald 200 euroga. Toetus on ühekordne ning selle taotlemiseks on vajalik […]

Valla üldplaneeringu lähteseisukohad ootavad tagasisidet

Valminud on Vormsi valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eeldokument, millega on võimalik valla kodulehel tutvuda.  Tegemist ei ole veel üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta ettepanekute küsimisega ega üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamisega planeerimisseaduse § 81 tähenduses.  Sellises vormis materjal aitab Vormsi vallavalitsust üldplaneeringu ja KSH konsultatsioonihanke läbiviimisel. Tänu […]

Sotsiaalkindlustusamet pakub riiklikku perelepitusteenust

Alates 1. septembrist käivitus perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda pakub sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel.  Igal aastal pöördub last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtu poole ligi 4000 inimest. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna 2021. aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse ja perekonnaõigusega seotud küsimused kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest.  „Uuringute ja […]

Kodune kompostimine säästab loodust ja rahakotti

Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad rammu, mida pakub viljakas muld. Väetavate omadustega komposti saab aga igaüks ise vähese vaevaga valmistada biojäätmetest. Eesti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest ligi kolmandiku moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmeteks on näiteks riknenud puu– ja köögiviljad ja nende koored, munakoored, kohvi– ja […]

Euroopa väikesaarte ühenduse ESIN konverents Eestis

6.- 9. septembrini toimus Eestis Euroopa väikesaarte ühenduse ESIN (European Small Island Federation) konverents ja aastakoosolek. Konverentsist võttis osa 50 inimest Rootsist, Šotimaalt, Iirimaalt, Soomest, Taanist, Horvaatiast, Ahvenamaalt ja Eestist. Lisaks oli kohal ka esindus Brüsselist. Ühtekokku oli esindatud 27 Euroopa  väikesaart: väliskülalisi 16 erinevalt saarelt ja Eesti saari  esindatud 11.  Selle aasta konverents toimus […]

Kodukant Läänemaa ootab kandidaate AASTA KÜLA ja AASTA KÜLALIIGUTAJA konkursile

Kodukant Läänemaa kuulutab taas välja Läänemaa Aasta Küla konkursi, et avaldada avalikku tunnustust Läänemaa küladele tulemusliku tegutsemise eest ning tuua  esile maa- ja külaelu olulisust. Läänemaa Aasta Küla konkurss toimub üle aasta, Eesti külade Maapäevale eelneval aastal. Esmakordselt annab Kodukant Läänemaa välja ka Läänemaa Aasta Külaliigutaja tiitli, et esile tuua aktiivsete eestvedajate rolli külaelu edendamisel […]

Maakasutustoetuse taotlusi saab esitada kuni 30.septembrini

Vormsi vald maksab juba 2010. aastast oma ettevõtetele ja püsielanikele maakasutustoetust, et soodustada sihipärast maa kasutamist, parandada metsade majandamise ja heakorra olukorda Vormsi vallas.  Maakasutuseks e. maa kasutamiseks loetakse niitmist, karjatamist, maa harimist, istikute või taimede kasvatamist, võsa raiumist, roo niitmist ja rannaääre hooldamist, metsa majandamist, söödapõldude rajamist jms tegevust. Maakasutustoetuse taotlusi võtab vallavalitsus vastu igal aastal […]

Kogukondadel on taas võimalik kohalikeks algatusteks raha taotleda

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas: https://etoetus.struktuurifondid.ee Täpsem info ja juhendid on leitavad siit:  SA Läänemaa

COVID-19 käitumisjuhised

COVID-19 oht ei ole kadunud, aga tavapärane töö- ja kultuurielu jätkub. Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks on hea järgida järgmiseid käitumisjuhiseid. Haigena püsi kodus. Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, peavad jääma 5 päevaks karantiini, mille vältel tohib oma elukohast lahkuda vaid vältimatuteks käikudeks.    Lähikontaktsena jää eneseisolatsiooni. COVID-19 haigega lähikontaktis olles on soovitatav […]

Vaata kõiki