Vormsi valla valimiskomisjoni teade

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on 17. oktoobril 2021. Vormsi valla valimiskomisjon töötab Vormsi vallavalitsuses II korrusel (Külamaja, Hullo, Vormsi vald) 18. august – 12. september 2021 igal tööpäeval kell 9-11 ning 7. ja 9. septembril kell 13-18. Vormsi valla valimiskomisjon koosseis: esimees vallasekretär Eidi Leht aseesimees Riina Nedzelskiene liikmed Malle Hokkonen, Ela Streng ja Ene […]

Kalanduse ja merenduse projektide taotlusvoor 24.01-2.02

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine “ 2022. aasta taotlusvooru Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 73 578,72 €. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 73 067,76 €. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 83 287,03 €. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu […]

Küsitlus rootsi keele huvilistele

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus otsib huvilisi, kel oleks soov õppida rootsi keelt. Huvilisteks võivad olla kõik, sõltumata vanusest ning keeleoskusest – oodatud on nii alustajad kui edasijõudnud. Keeleõpe toimuks distantsõppena. Keeleõppeprojektiga edasiminekuks soovibki Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus teada huviliste arvu ja nende rootsikeele oskust. Selle info teadasaamiseks on koostatud küsitlus. Küsitluse alguses on projekti lühike selgitus. Kui tunned, et […]

Energiakulude hüvitamine Vormsi vallas alates 17.01

17. jaanuaril alustab Vormsi Vallavalitsus väikese ja keskmise sissetulekuga perede energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmist. Taotluste vastuvõtt kestab 31. maini 2022. Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus perioodil 1. september 2021 kuni 30. märts 2022. Kellel on õigust toetust saada? Toetust on õigus saada üksi elaval […]

Kohaliku volikogu saadiku koondportree

Eelmise aasta sügisel toimusid kohalikud valimised, mil omavalitsuste volikogudesse sai rahva poolt valitud üle 1700 liikme. Milline on see keskmine kohalik rahvasaadik, kes järgmisel neljal aastal kohapealset elu tüürib? Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna praktikant ja vormsilane Rachel Sarapuu uuris volikogudesse valitute näitajaid lähemalt. Rachel Sarapuu annab ülevaate Eestis valitud volinike haridusest, vanusest ja soost. Samuti uuris ta, kui […]

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud kuni 3. märtsini

Väikesaarte programmi raames saab taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud. Väikesaarte programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 3. jaanuarist kuni 3. märtsini 2022. Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames […]