Teated

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Vormsi Vallavalitsus teatab, et Vormsi Vallavolikogu 20. mai 2022. a. otsusega nr 13 algatati Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Üldplaneering koostatakse kogu Vormsi valla haldusterritooriumi kohta. Vormsi valla üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused […]

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide 2. taotlusvoor on avatud 31. augustini

Uus projektitaotluste voor on avatud! Vormsi vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja kogukonnaprojektidele 31. augustiks (kaasa arvatud). Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele, noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi uurimist ja tutvustamist. Projektikonkursiga toetame kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamist, koolituste ja noorteprojektide läbiviimist ja Vormsi ühinguid omaosaluse katmisel. Taotluse esitamine […]

Vormsi vallavalitsus otsib infojuhti

Vormsi Vallavalitsuse aina uuenev meeskond otsib infojuhti, kelle peamisteks ülesanneteks on: – tagada, et Vormsi valla asjaajamine on korras – sisustada valla infokanalid uudiste ja teadaannetega, koordineerida valla ajalehe väljaandmist – abistada vallavalitsust ja teisi teenistujaid nende töös – suhelda vallaelanike ja külalistega, et suunata nad oma murede või vajadustega õige inimese juurde Ootame avaldusi […]

Ootame ettepanekuid valla arengukava ja selle tegevuskava täiendamiseks

Vormsi vallavolikogu arutas oma viimasel istungil valla arengudokumentide muutmist. Nüüd on valla arengukava aastateks 2022-2030 ja tegevuskava selle elluviimiseks kuni aastani 2025 kõigile kommenteerimiseks ja täiendamiseks avalik. Muudetav arengukava ja esitatud ettepanekuid on nähtavad lehel Vormsi arengukava 2022-2030 muutmine. Ootame teie mõtteid sellest, mida on vaja lähiaastatel teha selleks, et elu Vormsi saarel läheks veelgi […]