Teated

Vormsi vallavolikogu istung 20. mail

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istung toimub reedel, 20. mail 2022 kell 13.30 Hullo koolituskeskuses. Päevakord: Vormsi valla kohalike teede nimekirja kinnitamine (Maris Jõgeva) Määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord“ muutmine (Maris Jõgeva) Revisjonikomisjoni moodustamine (Jaak Kaabel) Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Maris Jõgeva) Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vormsi vallas“ kinnitamine […]

Vensiku kinnistu (Suuremõisas) müük avalikul kirjalikult enampakkumisel

Vormsi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud Vensiku kinnistu registriosa 2968932, aadress Suuremõisa küla, Vormsi vald, Läänemaa, kat nr 90701:001:0511 (vaade Maa-ameti kaardile), maa suurus 5321 m2, sihtotstarve 100% elamumaa. Alus: Vormsi Vallavolikogu  2022. aasta 7. jaanuari otsus nr 1 „Vensiku kinnistu 2968932 võõrandamine“. Enampakkumise alghind on 12 000 (kaksteist tuhat) eurot. Eritingimused • Vensiku kinnistu võõrandamise […]

Vallavalitsus ootab ettevõtlustoetuste taotlusi 13. juuniks

Vormsi vallavalitsus ootab 13. juuniks Vormsi ettevõtluskeskkonna tugevdamiseks taotlusi ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse ümberorienteerumiseks, ettevõtjana tegevuse laiendamiseks või uue tegevusvaldkonna arendamiseks.  Eelkõige on oodatud stardi- ja arendusprojektid (sh turundus-, investeerimis- ja teised sarnased projektid), mille tulemused on pikaajalised, laiendavad saare külalistele aastaringi pakutavate teenuste valikut, aitavad luua toodet või teenust, mida seni Vormsil ei tehta või ei pakuta. Eelistatud […]

Vallavalitsuse 9. mai istungi ülevaade

Lühike ülevaade 9. mail toimunud vallavalitsuse istungil käsitletud teemadest. Volikokku saadetud olulisemad materjalid Sotsiaalhoolekande abi andmise kord. Selles on kirjeldatud Vormsi valla poolt vormsilastele pakutavad teenused ning toetused, mis on vajalikud sotsiaalse turvalisuse ja toimetuleku tagamiseks. Vormsi valla üldplaneeringu algatamine. Uue üldplaneeringu järele on suur vajadus. Sellega saaks selgemaks reeglid maakautuses, ehitamises, avalike alade hoidmises, […]

Pakkumiskutse Hullo heakorratööde tegemiseks

Pakkumiskutse „Vormsi valla Hullo külakeskuse heakorratööd 2022“ Ootame pakkumisi kahele tööle: Hullo külakeskuse haljasalade korrashoid Hullo külakeskuse haljasalade taastamine Tellija: Vormsi Vallavalitsus. Esindaja: Maris Jõgeva, vallavanem 1. Tööde nimetus „Vormsi valla Hullo külakeskuse haljasalade korrashoid 2022“ 1.1. Töö sisu Pakkumuskutse on Vormsi valla Hullo keskasula haljasalade suviste niitmistööde, hekkide pügamise ja teeradade hooldustööde teostaja leidmiseks perioodiks 20.05.2022-30.09.2022. […]