Vormsi vallavolikogu istung 20. mail

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istung toimub reedel, 20. mail 2022 kell 13.30 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Vormsi valla kohalike teede nimekirja kinnitamine (Maris Jõgeva)
  2. Määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord“ muutmine (Maris Jõgeva)
  3. Revisjonikomisjoni moodustamine (Jaak Kaabel)
  4. Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Maris Jõgeva)
  5. Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vormsi vallas“ kinnitamine (Meeme Veisson)
  6. Info

Päevakorra materjalid on SIIN.

Jaak Kaabel
Volikogu esimees

Vallavolikogu otseülekannet saab jälgida SIIN.

Vormsi