Kriisikindlus

OLULISED KONTAKTID KRIISIDE KORRAL

Vormsi valla kontakt kriisiolukorras: Maris Jõgeva (vallavanem) 53421726

Hädaabinumber 112, www.112.ee 

Riigiinfo telefon 1247 – infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee

Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee

Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10, www.ilmateenistus.ee.

Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.

Kriisideks valmistudes pea silmas järgmist:

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga! 

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:

Hädaolukorraks valmistumise info: 

Koduste varude meelespea: https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid 

Evakuatsioonivahendite meelespea: https://www.olevalmis.ee/et/juhis/minu-meelespea-evakuatsiooniks 

Kriisiaja retseptiraamat: https://www.rescue.ee/files/2022-03/pa-retseptid-a5rus-trykk.pdf?645fc95e0d

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMINE

Pikaajaline elektrikatkestus

 • Vormsi ainus tankla asub Hullo keskuses, infot tankimise võimaluste kohta pikaajalise elektrikatkestuste korral annab vallavalitsus oma veebis www.vormsi.ee 
 • Hullo kaupluse lahtiolekuaegade kohta elektrikatkestuse korral saab infot www.vormsi.ee
 • Pikaajalise elektrikatkestuse korral on võimalik laadida telefoni jms külamaja fuajees või mõnes teises vallavalitsuse määratud kohas.

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral: valla majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv
 • Joogivett saab külakaevudest: nt Hullos, Rumpos

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 • Info soojusvarustuse katkemise korral (Hullo keskasulas): valla majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv

Kohalike teede läbitavus

 • Info kohalike teede läbitavuse kohta tormikahjustuste või lumetormi korral: www.vormsi.ee
 • Vormsi valla kontakt: saarevaht Aivar Nõva

Kogukonna ohutus:

Üldine tuleohutusinfo leitav: Päästeameti teemalehel 

Veeohutus: ujumiskohad (ohutuse tagamiseks on paigaldatud veeohutuspüstak vajalike abivahenditega).

VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri: www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad/avalikud-varjumiskohad-tallinnas

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

EVAKUATSIOON

 

Vormsi