Puurkaevude rajamine

Eestis algas jälle hajaasustuse programm, mille raames on eraisikutel võimalik saada toetust ka puurkaevude rajamiseks. Eestis võivad puurkaevude rajamisel omanikujärelvalvet teha omanikud ise. Kuna protsess on tavainimesele keeruline, siis juhtub, et peale puurkaevude rajamist ei ole kõik nii nagu sooviti, aga vaidlemiseks mingeid dokumenteeritud tõendeid töö protsessist ei ole. Seetõttu on hea üle käia mõned põhimõtted, et kõik soovijad saaksid võimalikult kvaliteetsed puurkaevud.

Siin on info puurkaevude rajamisest: Puurkaevude rajamine

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik kooskõlastab enne puurkaevu või -augu ehitusprojekti koostamist puurkaevu või -augu asukoha kohaliku omavalitsuse üksusega, esitades selleks talle käesoleva määruse lisa 1 kohase taotluse. Taotlusele vastatakse 10 tööpäeva jooksul.

Ehitusseadustiku info:

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid.

Taotlemine pabervormil: täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Vormsi vallamajast.

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus

Vormsi