Projekteerimistingimused

Alates 01.04.2016 tuleb projekteerimistingimuste taotlused ja muud ehitusega seotud dokumendid esitada läbi ehitisregistri elektrooniliselt, kõik vastavad taotlused leiate: https://www.ehr.ee/

Vormsi