Hinnakiri

Vesi ja kanalisatsioon, AS Haapsalu Veevärk hinnad Hinnad
Vesi 1,176 eurot/m3
Kanalisatsioon 1,703 eurot/m3
Korraldatud jäätmevedu, jäätmeveo teenustasud
Majutusasutused üle 10 voodikoha ja telkimisplatsid üle 5 telkimiskoha, kaubandus- ja toitlustusettevõtted 160 eurot aastas
Majutusasutused kuni 10 voodikohta, telkimisplatsid kuni 5 telkimiskohta, ning äriruumides tegutsevad FIE-d 120 eurot aastas
Majutusasutused, kaubandus-ja toitlustusettevõtted, kes annavad oma sorteeritud jäätmed üle jäätmejaama 80 eurot aastas
FIE-d ja ettevõtted muudelt tegevusaladelt 50 eurot aastas
Kinnisasja omanikud, kelle kinnistul asub suvila või eluruum 60 eurot aastas
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse teavitamine ehitamise kavatsusest 25 eurot, ühekordne tasu
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse ehitusluba 120 eurot, ühekordne tasu
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav ehitise teatise esitamine, v.a puurkaevu ja salvkaevu rajamisel 50 eurot, ühekordne tasu
Päevatoidu maksumus VLP sööklas:

Koolilõuna

Koolilõuna töötajatele

Alusharidusrühma päevatoit

Külaliste hommiku-, lõuna- või õhtusöök

 

2,50 eurot

3 eurot

2 eurot

6,00 eurot

Üürimäärad munitsipaalkorterites
Kalffi talu korteris, koos küttekuludega

Kalffi talu korter 1     18,9 m2

Kalffi talu korter 2    17,4 m2

Kalffi talu korter 3    21,9 m2

Kalffi talu korter 4     21,6 m2

 

 

3,45 eur/ m2

Solhemi talu korteris

Solhemi talu korter 1     42 m2

Solhemi talu korter 2    67,3 m2

Solhemi talu korter 3    39,5 m2

Solhemi taku korter 4   43,9 m2

 

 

0,95 eur/ m2

Sireli talu korteris, koos küttekuludega

Sireli talu korter 1     63,7 m2

Sireli talu korter 2    62,8 m2

Sireli talu korter 3   56,4 m2

Sireli talu korter 4    35,5 m2

 

 

3,45 eur/m2

Manööverpind, maja nr 1 25 eurot kuus
Manööverpind, maja nr 2 25 eurot kuus
Isiku igapäevast toimetulekut soodustavad teenused
Pesupesemine Hullo külakeskuses 5 eurot masinatäis
Duši kasutamine Hullo külakeskuses 3 eurot kord
Maavarad ja täitematerjal 
kruus/liiv Borrby karjäärist (alates 1. oktoobrist) 15 eur/m3
töötlemata materjal teeäärtest 12 eur/m3
teeäärte materjalist sõelutud muld 20 eur/m3
teeäärte materjalist sõelutud peenike kruus 20 eur/m3
teeäärte materjalist sõelutud jämedam kruus 20 eur/m3
Vormsi