Seltsid

MTÜ Rahvatantsurühm Vormsi

Tantsurühmale pani aluse Anu Johani 1991. aastal. Vahepeal vedas peaaegu aasta rühma tegemisi Mart Mölder. Alates 1994 aastast on rühma juhendanud Eidi Leht. Aastatel 1998-2002 tegutses Vormsi rahvatantsurühm naisrühmana, siis aastaid segarühmana ja tänasel päeval juba folkloorirühmana.

Kontakt

Juhendaja: Eidi Leht
Hullo küla, Vormsi vald
Telefon: (+372) 50 70 927
E-post: eidi@vormsi.ee

MTÜ Vormsi Käsitöö Selts

Vormsi Käsitöö Selts (VKS) asutati 29. aprillil 2000. Seltsi peaülesandeks on kohaliku kultuuripärandi väärtustamine ja tutvustamine.

Kontakt

Hullo küla, Vormsi vald
E-post: bindbongen@vormsi.ee
Koduleht: bindbongen.blogspot.com

MTÜ Vormsi Kodukandi Ühing

Vormsi Talumuuseum

Vormsi Talumuuseumis on taastatud rannarootsi talu ja sellega kaasnev. Seda on tehtud nii fotode ja kirjalike allikate abil kui Vormsil sündinud ja sõja ajal Rootsi põgenenud rannarootslaste mälestuste põhjal.

Kontakt

Sviby küla, Vormsi vald
Telefon: (+372) 530 88 320
E-post: talumuuseum@vormsi.ee

MTÜ Vormsi Jahiselts

MTÜ Vormsi Jahiselts koondab väga suure hulga jahindushuvilisi nii Vormsilt, mujalt Eestist kui ka välismaalt.

Kontakt

Rein Veitmaa
Hullo küla, Vormsi vald
Telefon: (+372) 56503471
jahiselts@vormsi.ee

MTÜ Läänerannik

MTÜ Läänerannik tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ning uuenduslike ja alternatiivsete arenguteede otsimine nii kohalikus majanduselus üldse kui ka piirkonna traditsioonilistes tegevusalades nagu põllu- ja metsamajandus, turism, käsitöö ning rannakalandus.

Kontakt

Hullo küla, Vormsi vald
Telefon: (+372) 47 29 430
E-post: laanerannik@gmail.com

MTÜ Vormsi Kra:m

MTÜ eesmärk on kokku tuua inimesed, keda huvitab kohaliku ja puhta
toidu, isetegemise, väiketootmise ja Vormsi saare eripära rõhutavate
teenuste valdkond ning selle edendamine.

Kontakt

MTÜ Vormsi Kra:m
Suuremõisa küla, Vormsi vald
info@vormsikraam.ee
www.vormsikraam.ee

Seltsing Vormsi Pensionärid

2010. aastast toimiv seltsing, kus seltsinglased on ühendanud oma jõupingutused, et ühendada oma liikmed ja toetajaskond Vormsi valla eakate ja puudega inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamiseks; toetada sotsiaalset arengut ja edendada kultuuri, haridust, tervisr ja füüsilist heaolu; teha koostööd organisatsioonidega, kelle tegevus vastab seltsingu eesmärkidele.

Kontakt

Tatjana Saard, tel (+372) 539 074 21
Helle Rinnak, tel (+372) 533 163 17

Vormsi Tuletorni linnak MTÜ

Vormsi Tuletorni linnak MTÜ põhitegevuseks on Vormsi Tuletorni linnaku, muuseumi ja majaka hooldus ja haldus. Teenuste põhilised tunnusjooned on kultuuri- ja ajalooturismi areng, vaba aja veetmise võimaluste edastamine.

Kontakt

Artemi Smirnov
Tel: (+372) 555 33 065
E-post: vormsi.muuseum@mail.ee

Läänemaa Metsaühistu MTÜ

Ühistu, mis aitab oma liikmeid metsahaldusega ja informatsiooniga.

Kontakt

Koduleht

Külavanemad

Vormsi kahes külas on vastavalt külavanema statuudile valitud külavanemad:

  • Hosby küla – külavanem Liina Jutt
  • Förby küla – külavanem Merit Kaabel

Mitmetes külades on küla elanikud ja kinnistute omanikud koondunud seltsidesse.

MTÜ Borrby Külaselts

Borrby küla elanike ühendus, mis tegutseb külakogukonna avalikes huvides. Seltsi tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, eesmärgiks Borrby ajaloolise keskkonna, looduse ja pärandväärtuste hoidmine.

Kontakt

E-post: borrbyselts@gmail.com

MTÜ Rälby Külaselts

Külaseltsi initsiatiivil on külas püstitatud veski, taastatud külakell ja ehitatud uus külamaja.

Kontakt

Esimees: Ene Sarapuu
Rälby küla, Vormsi
Telefon: (+372) 56 653 668
E-post: ene@vormsi.ee

Hosby Külaselts MTÜ

Hosby on saare üks nooremaid külasid, asutatud pärast seda, kui Vene kroonu ostis Stackelbergide mõisad. Hosby külas oli kunagi 19 talu ja 85 elanikku, tänaseks on külas 8 majapidamist ning aktiivselt toimetav külaselts. Seltsi tegevuse eesmärgiks on Hosby küla sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise tegevuse edendamine, külale olulise infrastruktuuri arendamine ning piirkonna elanike ja kinnistuomanike huvide esindamine ja kaitsmine. Hosby Külaselts MTÜ on loodud 2020 aasta jaanuaris ning seltsi kuulub 13 liiget, kes kõik on kas küla elanikud või kinnistu omanikud.

Kontakt

MTÜ eestvedaja: Liina Jutt
Hosby küla, Vormsi
Telefon: (+372) 520 7333
E-post: hosby.vormsisaar@gmail.com

Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/Hosby

Norrby-Söderby Külaselts MTÜ

Kontakt

Juhatuse liikmed: Meeme Veisson, Jonne Berggren, Anders Olav Lindeberg
Norrby küla, Vormsi
Telefon: (+372) 51 85 755
E-post: veisson@gmail.com

MTÜ Fällarna

MTÜ Fällärna on loodud Fällarna külaelu arendamiseks.

Kontakt

Esimees: Eidi Leht
Fällarna küla, Vormsi
Telefon: (+372) 50 70 927
E-post: eidi@vormsi.ee

Mittetulundusühing Saxby küla

Saxby külaselts on Saxby külaelanikke ja muid Saxby külast huvitatud inimesi ühendav kooslus, mille eesmärgiks on korraldada Saxby külaga seonduvat Vormsi saarel.

Kontakt

E-post: perfetto@perfetto.ee

Diby Külaselts

Kontakt

Telefon: (+372) 5143759
E-post: diby.kylaselts@gmail.com

Vormsi