Ootame ettepanekuid valla arengukava ja selle tegevuskava täiendamiseks

Vormsi vallavolikogu arutas oma viimasel istungil valla arengudokumentide muutmist. Nüüd on valla arengukava aastateks 2022-2030 ja tegevuskava selle elluviimiseks kuni aastani 2025 kõigile kommenteerimiseks ja täiendamiseks avalik.

Muudetav arengukava ja esitatud ettepanekuid on nähtavad lehel Vormsi arengukava 2022-2030 muutmine.

Ootame teie mõtteid sellest, mida on vaja lähiaastatel teha selleks, et elu Vormsi saarel läheks veelgi paremaks. Vallavalitsus ootab kommentaare ja ettepanekuid arendusdokumentide täiendamiseks kolme nädala jooksul – kuni 22. juulini.

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi