Vormsi arengukava 2022-2030 muutmine

Vormsi vallavolikogu arutas oma viimasel istungil valla arengudokumentide muutmist. Nüüd on valla arengukava aastateks 2022-2030 ja tegevuskava selle elluviimiseks kuni aastani 2025 kõigile kommenteerimiseks ja täiendamiseks avalik.

Ootame teie mõtteid sellest, mida on vaja lähiaastatel teha selleks, et elu Vormsi saarel läheks veelgi paremaks. Vallavalitsus ootab kommentaare ja ettepanekuid arendusdokumentide täiendamiseks kuni 22. juulini 2022.


Muudatusettepanekud arvestavad juba jaanuarikuu lõpus Vormsi rahvamajas toimunud avalikku arutelu, mida juhtis arengukava koostamise konsultant Ragnar Siil. Tol korral osales vestlustes paarkümmend saareelanikku. Oma ideed ja tähelepanekud on täiendatud versioonidesse andnud juba volikogu alalised komisjonid ja vallavalitsus.

Arengukavas on jäänud muutmata eesmärgid ja väärtused. Dokumenti on aga sisse viidud vormilised muudatused, mis täpsustavad sõnastusi ja teevad arengukava lihtsamini loetavaks. Samuti on komisjonid teinud juba mitmeid ettepanekuid kas siis eesmärkide saavutamiseks vajalikeks uuteks tegevusteks või paremateks indikaatoriteks, mis aitavad tegevuste edukust mõõta. Tegevuskava on viidud senisest erinevasse vormi – tegevused on koondatud arengukava strateegiliste sihtide kaupa, mis aitab paremini jälgida strateegia ning selle elluviimiseks ette võetavate sammude kokkukõla. Tegevuskava on koostatud aastani 2025.

Tähele tasub panna, et mitmed tegevustest on tegevuskavas küllalt üldsõnaliselt markeeritud, puudu on rahastusallikad või täpsem ajakava tegevuse elluviimiseks. Kõike seda täpsustamegi juulikuu jooksul.


Kommentaare ja ettepanekuid nii arengukavale kui selle tegevuskavale ootame 22. juulini e-posti aadressile vv@vormsi.ee. 

Seejärel kutsume kõiki veel ühele arutelule, kus esitatud täiendustele korra veel koos peale vaadata ja arengudokumendid volikogule kinnitamiseks viimistleda.

Lingitud failis saab kõiki esitatud ettepanekuid uudistada: ettepanekuid arengukava ja selle tegevuskava muutmiseks.

Vaata ka:

Vormsi