Kultuuri- ja kogukonnaprojektide 2. taotlusvoor on avatud 31. augustini

Uus projektitaotluste voor on avatud! Vormsi vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja kogukonnaprojektidele 31. augustiks (kaasa arvatud).

Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele, noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi uurimist ja tutvustamist. Projektikonkursiga toetame kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamist, koolituste ja noorteprojektide läbiviimist ja Vormsi ühinguid omaosaluse katmisel.

Taotluse esitamine

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ja selle lisad etteantud vormil, mille saab SIIT. Taotlus saata aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 31. august 2022 (kaasa arvatud).

Toetust saavad taotleda nii juriidilised kui füüsilised isikud, toetuste eelarve on selles voorus kokku 6500 eurot. Kui on piisavalt sobivaid projekte jälgib hindamiskomisjon reeglit, et vähemalt 25% toetuste kogusummast aitaks edendada pärimuskultuuri ning 25% toetustest oleks võimaldatud spordile.

Projektitoetuste andmise kord

Projektitoetuse kord ja selgitus, kuidas toimub projektide valik, on Riigiteatajas SIIN.

Konkursid kuulutatakse välja kahel korral aastas. Järgmine taotlusvoor on kevadel.

Lisainfot ja nõu taotluse koostamiseks annab kultuuri- ja kogukonnaspetsialistilt Eda Leesalu, eda@vormsi.ee, telefon (+372) 5343 6771.

Vormsi