Rahuloluküsitluse, arengukava ja üldplaneeringu koosolek rahvamajas 24. juulil

Ootame kõiki vormsilasi pühapäeval, 24. juuli kell 11-13 Vormsi rahvamajja.

Kokkusaamisel:

  • – võtame kokku rahuloluküsitluse tulemused
  • – vaatame üle arengukava ja selle elluviimise tegevuskava muutmise ettepanekud
  • – alustame arutelu üldplaneeringu lähteseisukohtadest

Vormsi vallavalitsus

Vormsi