Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 13.11 – 19.11

Nädala märksõnadeks saabuv talv, uue aasta plaanid, üldplaneering, hundijaht ja kaasav eelarve.

Teisipäeval osales vallavanem Maris Jõgeva Eesti Saarte Kogu juhatuse koosolekul ning Lääne maakonna kriisikomisjoni koosolekul. Viimasel oli juttu oktoobrikuu tormist, mis eriliselt tegi pahandust Lääne-Nigula vallas.

Kolmapäeval toimunud vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati:

 •  pikendada tähtaega Förby külas detailplaneeringujärgselt plaanitud puurkaevudele ehitusloa andmiseks
 •  muuta talvise lumetõrje hanketingimusi ja korraldada konkurss pakkumistele
 • otsustati rahvamaja ruumide tasuta kasutusse andmine seltsingule Vormsi Butiik taaskasutusega seotud tegevuste korraldamiseks ja mittetulundusühingule Vormsi Kraam rahvamajja kogukonnaköögi loomiseks
 • vaadati üle audiitori leidmiseks korraldatud pakkumiskutse tulemused ja volikogule esitatav eelnõu audiitori kinnitamiseks
 •  vaadati üle asutuste juhtide ja kulujuhtide eelarvetaotlused, et 1. detsembriks valmiks 2024. aasta eelarve I versioon

Reedel toimus vallavolikogu istung:

 •  ehitus- ja keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Algor Streng ja aseesimeheks Henry Timusk. Kinnitati komisjoni koosseis;
 •  hariduskomisjoni esimeheks valiti Henry Timusk ja aseesimeheks Kata Varblane. Kinnitati komisjoni koosseis;
 •  sotsiaal ja turvalisuskomisjoini esimeheks valiti Henry Timusk ja aseesimeheks Algor Streng; kinnitati komisjoni koosseis
 • revisjonikomisjoni likmeks valiti Henry Timusk
 • kinnitati valimiskomisjoni koosseis
 • ostsutati algatada mittetulundusühingu Nutikas Vormsi likvideerimine

Volikogu liikmed tõid välja vajaduse algatada põhimääruse muutmise protsess, vallavanem andis ülevaate üldplaneeringu koostamise protsessist ja külasadamate detailpalneeringute menetlemisest.

Laupäeval toimunud Vormsi Jahiseltsi korraldatud hundijahil oli osalejaid enam kui 50.

Pühapäeval oli viimane võimalus anda oma hääl kaasava eelarve hääletusprotsessis. Enam hääli sai projekt “Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid“”

 

Vormsi