Otsime partnereid talviseks lumetõrjeks

Vormsi vallavalitsus ootab pakkumisi lumetõrje tööde teostamiseks valla teedel. Pakkumisi oodatakse üheks aastaks.
Võrreldes varasemaga on veidi muutunud vallavalitsuse ootused teenusele ja ka võimalused pakkumise esitamisel:

  • Vormsi valla teed on jagatud kolmeks piirkonnaks. Ettevõtja võib pakkuda hinna teenuse osutamiseks nii ühes, kahes kui kolmes piirkonnas. Selline lahendus annab võimaluse ka nende ettevõtjate osalemiseks, kellel pole ajaressurssi hoolitseda kogu saare teede eest. Mitme teenusepakkuja olemasolul on võimalik saada teed puhtaks kiiremini peale lumesadu;
  • vallavalitsuse sooviks on leida lahendus, mis aitab hoida valla teed puhtana ja tagada teenus ka keerulisemates olukordades.  Seepärast on oluline, et oma pakkumise esitavad ka ettevõtjad, kel oleks võimalik tööd ette võtta vaid ühes piirkondadest. Pakkumiste laekumisel on vallavalitsusel õigus pidada teenusepakkujatega läbirääkimisi;
  • oluline on, et teenusepakkujal on kummiteraga lumesahk. See aitab hoida pikemalt tervena tolmuvaba katte saanud lõigud;
  • vallavalitsusel on kokkulepped selleks, et saada hakkama ka siis kui lumi hakkab takistama turvalist liiklemist enne lepingu(te) sõlmimist.

Kuigi võib jääda petlik mulje, et mõtlematult on talihoolduse teenuse korraldamine ununenud, see niimoodi siiski ei ole. Vallavanem Maris Jõgeva sõnul arutati sügise saabudes talvise teehoiu korraldust võimalike teenusepakkujatega. Kohtumiselt leiti ühiselt, et kõige mõistlikum oleks jõuda vähemalt pikemate külade vaheliste teede hoolduses kokkuleppele riigiteede hoolduspartneriga, kellel on olemas selleks sobilik tehnika. Paraku selleks hooajaks sellist kokkulepet riigiteede hooldajaga ei sündinud, kuid Vormsile sobivat pikemaajalist lahendust otsitakse nüüd juba koostöös Transpordiametiga. Selleks, et saabuval talvel teenus tagada, kohandati kiiresti septembrikuist hankeplaani.

Vormsi vallas on avalikus kasutuses valla teid kokku 36,9 kilomeetrit.

Pakkumiskutsest saab täpsemalt lugeda ja hankedokumentidega tutvuda Vormsi valla veebilehel: https://vormsi.ee/valitsemine/hanked/
Pakkumisi ootab Vormsi vallavalitsus aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 29. novembri hommikul kell 10.00

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 53421726, maris@vormsi.ee

Vormsi