Kaasava eelarve tulemused

Kaasaval eelarvel eelistasid vormsilased projekti “Avalikud rannad korda!” 

Pühapäeva südaööl lõppes Vormsi valla esimese kaasava eelarve hääletamine. Sellel aastal sai ülekaalukalt enim toetust projekt “Avalikud rannad korda!”, millele andsid oma hääle veidi vähem kui pooled valikus osalenutest. Kokku osales kaasava eelarve hääletamisel 68 vormsilast, mis on 15% saare elanikkonnast. Hääletada said vähemalt 16-aastased Vormsi valla elanikud, kellest kõige aktiivsemad olid vanuserühmast 40-49 aastat. Kusjuures mehi ja naisi oli hääletanute seas võrdselt.

Järgmise sammuna esitab vallavalitsus hääletustulemused volikogule kinnitamiseks, misjärel leiab projekt koha valla 2023. aasta tegevuskavas ja eelarves. Selleks, et ettevõtmine saaks läbimõeldud, kutsub vallavalitsus tõenäoliselt järgmise aasta alguses kokku ka kõik need, kelle esitatud ideedest projekt sellisel kujul kokku sai.

Vormsi vallavalitsus tänab kõiki kaasaval eelarvel osalenuid – nii ideede esitajaid, kaasa mõtlejaid kui hääletanuid. Kõik hääletamisel tutvustatud mõtted kui ka need ideed, mis sellel korral hääletamisele ei jõudnud, on väärtuslikud ning kui tekib sobiv võimalus, saab need teha teoks kas vallavalitsuse või miks mitte kogukonna poolt algatades. Kaasavat eelarvet korraldab Vormsi vald kindlasti ka järgmisel aastal.

Vormsi valla 2022. aasta kaasava eelarve statistika, 21.11.2022 kuupäeva seisuga

Hääled ettepanekute lõikes, kasvav järjekord:

E-hääled Paberhääled
Avalik rattahooldusjaam 2
Vormsi prooviruum muusikasõpradele 2
Väliõhu korvpalliväljak 2
Vormsi saare turundusplaan koos tegevustega aastaks 2023 3
Bussipeatused ja postkastid korda 5
Instagrammable Vormsi 5
Valgustatud prügimajad 5
Ühtsed viidad vaatamisväärsustele ja küla tutvustavad „plakatid“ 11
Avalikud rannad korda 33
Hääletaja keskmine vanus: 49 aastat
Vanima hääletaja vanus: 76 aastat
Hääletajaid kokku: 68
Hääletajate vanusevahemike jaotus:
0 14-15 aastased
1 16-19 aastased
2 20-29 aastased
13 30-39 aastased
24 40-49 aastased
10 50-59 aastased
17 60-69 aastased
1 70-79 aastased
0 80 ja vanemad
Hääletajate sooline jaotus:
34 Mehed
34 Naised
Vormsi