Avalduste vormid

Projekteerimistingimuste taotlus

Alates 01.04.2016 tuleb projekteerimistingimuste taotlused ja muud ehitusega seotud dokumendid esitada läbi ehitisregistri elektrooniliselt, kõik vastavad taotlused leiate: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Taotluse vorm detailplaneeringu algatamiseks Vormsi Vallas

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus

Puurkaevu kooskõlastamise taotluse vorm

Kaeveloa taotlus

Kaeveloa taotluse vorm

Riigilõivud ehituses

Riigilõivude määrad ja tasumise kord ehituses

Ettevõtlustoetuse taotluse vorm

Vormsi valla eelarvest ettevõtlustoetuste eraldamise taotlus.

Registreeringuõiguse kinnitamine

Ettevõtte registreeringuõiguse kinnitamise vorm

Maakasutustoetuse taotlemise avaldus

Maakasutustoetuse taotlemise avalduse vorm

Teatis-metsamaterjali ülestöötamine, ladustamine ja äravedu

Teatise vorm - metsamaterjali ülestöötamine, ladustamine ja äravedu

Kalastuskaardi taotlemine

Kalastuskaardi taotlemise vorm

Kalapüügi aruanne

Kalapüügi aruande vorm

Projektitoetuse taotluse vorm

Projektitoetuse taotluse vorm

Avaldus isikliku hooldaja määramiseks

Avalduse vorm isikliku hooldaja määramiseks.

Avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks

Avalduse vorm sotsiaaltoetuse taotlemiseks

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks

Avalduse vorm sünnitoetuse taotlemiseks

Avaldus stipendiumi taotlemiseks

Avalduse vorm stipendiumi taotlemiseks

Avaldus õpilaste sõidukulude hüvitamiseks

Avalduse vorm õpilaste sõidukulude hüvitamiseks

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks

Avalduse vorm toimetulekutoetuse taotlemiseks

Avaldus matusetoetuse taotlemiseks

Avalduse vorm matusetoetuse taotlemiseks

Avaldus koduteenuste taotlemiseks

Avalduse vorm koduteenuste taotlemiseks

Avaldus lasteaia koha taotlemiseks

Avalduse vorm lasteaia koha taotlemiseks

Avaldus 1. kl astumise toetuse taotlemiseks

Avalduse vorm 1.kl. astumise toetuse taotlemiseks

Avaldus 9. kl lõpetamise toetuse taotlemiseks

Avalduse vorm 9.kl. lõpetamise toetuse taotlemiseks

Projektitoetuse aruande vorm

Projektitoetuse aruande vorm

Hinnapakkumiste võrdlustabel

Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks.

Avaliku ürituse loa taotlus

Avaliku ürituse loa taotlus

Ettevõtlustoetuse aruande vorm

Ettevõtlustoetuse aruande vorm

Elukohateate vorm

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise ning laagris, konkursil või võistlustel osalemise toetamiseks

Üld- või kutseharidust omandava õpilase toetuse avaldus