Uudis

Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks

Tervishoiutöötaja võib alates tänasest kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti puhul võib apteek väljastada ravimit ainult ühe retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks. Käsimüügiravimeid võib ühele ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta.

Vallavalitsus tänab kõiki!

Vormsi Vallavalitsus tänab kõiki, kes aitavad meie saart ja saare elanikke selle eriolukorra tingimustes hoida ja kaitsta! Tore, et meie inimesed hoolivad ja aitavad üksteist. Koos oleme tugevad ja hoiame viiruse Vormsist  eemal. Olge terved!   Vallavanem Ene Sarapuu Vormsi Vallavalitsus tänab kõiki

Haigus- ja hoolduslehte saab nüüd ise avada ja tühistada

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga loodi haigestunud või hoolduslehte vajavatele töötavatele inimestele võimalus avada haigus- või hoolduslehte patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Nüüdsest saab haigus-või hoolduslehte ka ise tühistada, pöördudes selleks haigekassa poole.

Märka lindu! Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke linnurahu pidama

Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke üles kevad-suvel metsas toimetades linde võimalikult palju säästma. Kõige õigem on ka erametsas sarnaselt RMK-ga pidada linnurahu. Kui aga kevadsuvine raie on möödapääsmatu, siis tuleb vältida raiet linnurohkete kasvukohatüüpidega metsades. Et võimalikult vähe lindude pesitsusi metsatööde tõttu nurjuks, on Keskkonnaministeerium saanud valmis juhised, kuidas erametsaomanikud sel ajal oma metsades toimetama peaksid. Keskkonnaministeeriumi […]