Uudis

Tööpakkumine arendus-ja majandusspetsilistile

Teade Saxby sadama (muuli ja süvendatava mere osa) detailplaneeringu avalikust väljapanekust 

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja Vormsi valla veebilehel:  www.vormsi.ee Avalik teave:https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=199901 Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga planeeringu avaliku väljapaneku ajal 26.04 kuni 10.05.2021 Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10.06.2021 kell 11.15 Hullos Rahvamajas.

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimus 07.12.2020 kuni 24.01.2021. Avaliku väljapaneku ajal tegi Vormsi Vallavalitsus ettepaneku kohalike inimeste kaasamiseks korraldada avalik arutelu.Avalik arutelu toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams lingi kaudu 9. aprillil 2021 algusega kell 14. Avalikul arutelul tutvustame laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti seisukohti ettepanekutele. Ootame osalema eelkõige maaomanikke ja teisi Vormsi saare elanikke. Koosolekul osalemise soovist palume […]