Uudis

Tööpakkumine arendus-ja majandusspetsilistile

Vallavanema info

Tasapisi jõuab kohale kevad. Vormsi Vallavalitsus saatis veebruaris 2021 keskkonnaministrile kirja ettepanekuga raierahu kehtestamiseks väikesaarte metsades ajavahemikus 15. aprill kuni 15. juuni. Saime ministrilt vastuskirja, milles öeldakse : „Looduskaitseseaduse § 55 lõige 61 sätestab, et lindude pesitsusajal lindude häirimine ja pesade hävitamine on keelatud. See keeld on suunatud otse inimestele täitmiseks. Lisaks on Keskkonnaministeerium välja […]

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimus 07.12.2020 kuni 24.01.2021. Avaliku väljapaneku ajal tegi Vormsi Vallavalitsus ettepaneku kohalike inimeste kaasamiseks korraldada avalik arutelu. Avalik arutelu toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams lingi kaudu 9. aprillil 2021 algusega kell 14. Avalikul arutelul tutvustame laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti seisukohti ettepanekutele. Ootame osalema eelkõige maaomanikke ja teisi Vormsi saare elanikke. Koosolekul osalemise soovist […]