Allika matkarada

Prästvike järve põhjaosas asub esinduslik kooslus allikatest, nendega seotud veekogudest, metsa- ja sooelupaikadest. Et loodushuvilised saaks tutvuda selle osaga Vormsi omapärasest loodusest, rekonstrueeriti Allika matkarada.

Nagu nimigi ütleb, viib rada kolme eriilmelise allikani, milledest tuntuim on Suurallikas. Rajale lisati uus lõik, mida mööda saab Lubjakünka ehk Raviallikani. See allikas on eriline. Siin ei näe tavalist allikalehtrit, kuna maapinnast väljuvast veest settib välja allikalubi ja sellest on moodustunud hoopis väikene küngas. Sellist tüüpi allikad – nõrglubjaallikad – on Euroopas
ja ka mujal maailmas väga haruldased.

Kokku on piirkonnas kümmekond allikat, osad neist avanevad ka Prästvike järves. Matkarada on 1,7 km pikk ja seda mööda saab nüüd liikuda igasuguse ilmaga. Rajale paigaldati neli infotahvlit. Parem vaade avaneb praegu ka vaatetornist Prästvike järvele, kus roog on eest ära lõigatud. Eriti kevadel on seal hea aeg lindude vaatlemiseks, kuna neid on siis rohkesti.

Vormsi