Telkimine

Saarel on olemas telkimisplats, mis asub Sviby’s. Telkimise hinnakirjaga saate tutvuda: www.svibyrent.ee.  Matkabussi ja autokaravaniga saab samuti pöörduda Sviby Rendi poole.

Telkimise võimalust pakuvad ka osad saare majutusasutused, kus on võimalik osta ka erinevaid lisateenuseid. Täpsustamiseks võtke ühendust majutusteenuse pakkujatega.
Keskkonnaameti kodulehel on info, et kuni 24 tunniks võib telkida, kui  on tegemist piiramata või tähistamata kinnisasjaga. Link KKA lehele: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/looduskaitse/looduses-liikumine
Lõkke ja tule tegemine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades.