Prästvike järv ja allikad

Prästvike järv
Vormsi saare keskosas asub Prästvike järv. See on kunagine merelaguun, mis on praeguseks suures osas roogu kasvanud. Järv on säilitanud oma tähtsuse rannikumere kalade koelmu- ja turgutusalana. Järve linnustik on arvukas ja mitmekesine. Vaiksetel kevadõhtutel võib siin kuulda häälitsemas hüüpi (Botaurus stellaris).

Järve põhjaosas avanevad arvukad allikad, neist suurim on Suurallikas. Matkarada viib järve põhjakaldal asuva vaatlustorni juurde. Metsaservas asub tekkelt omapärane Lubjakünka ehk Raviallikas. Selle ümber aga on kujunenud lubjarikkad allikalised niidud, kus kasvab erinevaid käpaliste liike.

Suurallikas
Suurim Prästviigi järve põhjaosa ümbruses avanevatest arvukatest allikatest. Allika suvine vooluhulk on 10 liitrit sekundis ja ta moodustab ligi poole meetri sügavuse järviku. Suurallikast viidi omal ajal mõisale vett.

Vormsi