Kuue jala muuseum

”Kuue jala muuseum” on talletanud ja eksponeerib üle 550 Vormsi vanavaralise eseme.

Kuna esemete kontsentratsioon muuseumis on suur, siis ilma suulise osata need asjad on lihtsalt vanad esemed. Sidudes esemelise pärandmälu koos suulise osaga omandavad asjad hoopis teise tähenduse. Suuline kirjeldus ja sidusus avab läbi esemelise mälu Vormsi rannarootslaste elustiili ja näitab hästi nende põlvkonniti päritud ja väga head käsitööoskust.

Muuseumis jagab seletusi Ilmar Koppelmaa, kes on ise üles kasvanud rannarootslaste peres ja veetnud oma lapsepõlve Vormsis. Ta on Vormsi püsielanik aastast 1983. Tänu sellele on ta parim, kes oskaks luua ajasilla ja tutvustada rannarootsi kultuurilugu.

Pileti hind on 2,50€ ja sisaldab muuseumigiidi teenust.
Muuseumi külastamiseks on vajalik ette teatamine telefonil 5201695.

Vormsi