Uus

I am message box. Click edit button to change this text.

Hajaasustuse programm on taotlemiseks avatud

Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist. Hajaasustuse programmiga aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamisele ning seeläbi toetatakse neis piirkondades elanike arvu püsimist.  Riigilt nähakse selleks üle Eesti vajaduste katteks ette 2,9 miljoni eurot ning sama palju eraldavad kohalikud omavalitsused enda eelarvetest. Vormsi valla eelarves on plaanitud hajaasustuse programmi projektide toetuseks 4450 eurot. Programm […]

Pakkumiskutse: senise postkontori ruumi (Hullo kaupluse hoone) kasutusse võtmine

Kas siin võiks olla hea koht taaraautomaadile, mõnus kohvik, turismiinfopunkt või hoopis midagi muud, millele pole saarel sobivat kohta leidunud? Ootame pakkumisi saare keskuses postipunktist tühjaks jääva ruumi kasutamiseks – pinda on 35 m², sh kinnine bürooruum ja selle eesruum – soovi korral saab kasutada ruumides täna olemas olevat mööblit – maja on värskelt renoveeritud, […]

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Vormsi Vallavalitsus teatab, et Vormsi Vallavolikogu 20. mai 2022. a. otsusega nr 13 algatati Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine. Üldplaneering koostatakse kogu Vormsi valla haldusterritooriumi kohta. Vormsi valla üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega. Üldplaneeringuga luuakse eeldused […]

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide 2. taotlusvoor on avatud 31. augustini

Uus projektitaotluste voor on avatud! Vormsi vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja kogukonnaprojektidele 31. augustiks (kaasa arvatud). Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele, noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi uurimist ja tutvustamist. Projektikonkursiga toetame kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamist, koolituste ja noorteprojektide läbiviimist ja Vormsi ühinguid omaosaluse katmisel. Taotluse esitamine […]

Rahuloluküsitluse, arengukava ja üldplaneeringu koosolek rahvamajas 24. juulil

Ootame kõiki vormsilasi pühapäeval, 24. juuli kell 11-13 Vormsi rahvamajja. Kokkusaamisel: – võtame kokku rahuloluküsitluse tulemused – vaatame üle arengukava ja selle elluviimise tegevuskava muutmise ettepanekud – alustame arutelu üldplaneeringu lähteseisukohtadest Vormsi vallavalitsus

Vormsi vallavalitsus otsib infojuhti

Vormsi Vallavalitsuse aina uuenev meeskond otsib infojuhti, kelle peamisteks ülesanneteks on: – tagada, et Vormsi valla asjaajamine on korras – sisustada valla infokanalid uudiste ja teadaannetega, koordineerida valla ajalehe väljaandmist – abistada vallavalitsust ja teisi teenistujaid nende töös – suhelda vallaelanike ja külalistega, et suunata nad oma murede või vajadustega õige inimese juurde Ootame avaldusi […]

Ootame ettepanekuid valla arengukava ja selle tegevuskava täiendamiseks

Vormsi vallavolikogu arutas oma viimasel istungil valla arengudokumentide muutmist. Nüüd on valla arengukava aastateks 2022-2030 ja tegevuskava selle elluviimiseks kuni aastani 2025 kõigile kommenteerimiseks ja täiendamiseks avalik. Muudetav arengukava ja esitatud ettepanekuid on nähtavad lehel Vormsi arengukava 2022-2030 muutmine. Ootame teie mõtteid sellest, mida on vaja lähiaastatel teha selleks, et elu Vormsi saarel läheks veelgi […]

Vormsi otsib lasteaiaõpetaja abi

Vormsi Lasteaed-Põhikool otsib oma meeskonda lasteaiaõpetaja abi. Ootame sind kandideerima kui: • sul on vähemalt keskharidus ja soovitatavalt lapsehoidja kutse, • sulle väga meeldib töö lastega, • sul on väga hea ja avatud suhtlemisoskus. Tööle asumise aeg alates 1. august 2022. Sooviavaldus ja elulookirjeldus saata elektrooniliselt hiljemalt 11. juuli 2022 e-postile age@vormsi.ee. Lisainfo: direktor Age Hälvin, tel 5669 5724 […]

Vormsi suvine lastehoid alustab

Vormsi suvine lastehoid on sel suvel perioodil 27. juuni – 22. juuli. Lastehoid on Vormsi lasteaia ruumides E-R kell 9-16.30. Rühma suurus on kuni seitse last ja  eelisjärjekorras võetakse suvehoidu Vormsi valda registreeritud lapsi. Vabade kohtade olemasolul on oodatud ka teised soovijad. Lapsed võivad hoiurühmast osa võtta kõigil neljal nädalal või kohtade olemasolul olla hoius üksikutel […]

Vormsi vallavolikogu istung 17. juunil

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 10. istung toimub reedel, 17. juunil 2022 kell 13.30 Hullo koolituskeskuses Päevakord: 1. Vormsi valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (Maris Jõgeva) 2. Arengudokumentide ülevaatamine (Maris Jõgeva) 3. Info Päevakorra materjalid on SIIN. Jaak Kaabel Volikogu esimees Vallavolikogu otseülekannet saab jälgida SIIN.

Valminud on Läänemaa kliima- ja energiakava 2030

2021. aasta lõpus valmis Läänemaa kliima- ja energiakava ajavaatega aastani 2030, mille peamine eesmärk on suurendada maakonnas valmidust ja võimekust kohaneda kliimamuutuste mõjudega ning vähendamaks kasvuhoonegaaside emissiooni läbi tarbimistegevuse. Veebruarikuus on kava omavalitsuste volikogudes aruatamisel ja kinnitamisel.  Eesti, Euroopa Liidu liikmena, on võtnud eesmärgi, saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks ning sealhulgas suurendada riigi regionaalse, aga ka […]

Algaval aastal kasvab Eesti mereväe roll sisemere ja saarte kaitsel

2023. aasta 1. jaanuari seisuga võtab merevägi üle nelja Politsei- ja Piirivalveameti laeva opereerimise: PVL-101 KINDRAL KURVITS, PVL-103 PIKKER, PVL-112 VALVE ja PVL-203 RAJU. Laevade staatus muutub sõjalaevaks, aga nende seniste tsiviilülesannete täitmine jätkub. Laevadel säilivad võimed ja ülesanded, mis neil tänagi on: merepiiri valvamine, reostustõrje ja päästevõimekus. See tähendab, et mereväele lisanduvad eritingimustel korrakaitse volitused […]

Hajaasustuse programm on taotlemiseks avatud

Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist. Hajaasustuse programmiga aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamisele ning seeläbi toetatakse neis piirkondades elanike arvu püsimist.  Riigilt nähakse selleks üle Eesti vajaduste katteks ette 2,9 miljoni eurot ning sama palju eraldavad kohalikud omavalitsused enda eelarvetest. Vormsi valla eelarves on plaanitud hajaasustuse programmi projektide toetuseks 4450 eurot. Programm […]

Info! Kolmapäeval, 1. veebruaril esinevad kogu saarel häired andmesides

Kolmapäeval, 1. veebruaril kell 9.00 – 13.00 on häiritud andmeside saarel. Kui kõik laabub, saavad tööd tehtud tunniga, maksimaalne katkestuse aeg on neli tundi. Vabandame ebamugavuse pärast! ​ Vormsi Vallavalitsus

Vormsi osales üle-eestilisel õppusel

Teisipäeval, 17.jaanuaril korraldas päästeamet üle-eestilise õppuse omavalitsustele, et testida valmisolekut elektridefitsiidis tekkida võivaks elektrikatkestuseks. Õppusel mängiti läbi erinevad elektrikatkestuse korral tekkida võivad stsenaariumid. Õppusel osalesid lisaks vallavanemale, saarevahile ja valla infojuhile veel päästjad ja naiskodukaitse esindaja. Selleks, et Vormsil oleksime kriisideks paremini valmis, on tähtis: – parema pildi omamine näiteks kasutatavatest salvkaevudest, saarel olemasolevast tehnikast, […]

Koolilõuna ja toitlustamise maksumuse muudatused

Alates 01. veebruarist 2023 hakkavad kehtima Vormsi Põhikooli koolilõuna arvestuslik maksumus ja toitlustamise hinnad. Seoses hindade kallinemisega ei kata kehtestatud koolilõuna arvestusliku maksumuse hind toiduainete kulusid, mis vajalik tervisliku, maitsva ja mitmekülgse koolilõuna tagamiseks Vormsi Lasteaed–Põhikoolis. Koolilõuna maksumust on arutatud kooli hoolekoguga ja lähtudes hoolekogu arvamusest, muudetakse koolilõuna arvestuslikku maksumust ja kooli söökla toitlustamise hinnakirja. […]

Linnaliini nr. 1 Haapsalu – Rohuküla muudatus alates 01.02.2023.

Alates 01.02.2023 muutub Läänemaa avaliku bussiliini nr.1 Haapsalu – Rohuküla sõiduplaan. Hommikune väljumine Rohukülast kell 07.30 hakkab sõitma läbi Kastani ja Kuuse risti peatuste. Uued ajad peatustes: Kastani                                                07.47 Kuuse rist                                            07.48 Kastani kauplus (Kuuse tn)          07.50 Niine                                                    07.52 Veetorn                                              07.53 Kultuurikeskus                                 07.54 Kalda                                                    07.55 Tamme tänaval […]

Vormsi vallavalitsus võtab tööle keskkonna- ja planeeringute spetsialisti

Keskkonna- ja planeeringute spetsialisti hooleks on saare ruumilise planeerimise korraldamine, koordineerimine, Vormsi rikkaliku ja saarele omase elukeskkonna säilimisele kaasaaitamine. Otsime eestvedajat, kes hoolitseb saare ressursside mõistliku kasutamise eest, annab kodanikele nõu ja soovitusi keskkonnasõbraliku maakasutuse osas, järgib planeeringute elluviimist ja aitab viia lõpuni nii üldplaneeringu koostamise kui detailplaneeringute menetlused. Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks: […]

Väikesaarte nimistusse arvatakse kaks uut saart

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul kinnitas valitsus täna püsiasustusega väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Mohni ja Viirelaiu. Väikesaar arvatakse nimistusse, kui selle pindala on alla 100 km² ja seal elas rahvastikuregistri andmetel eelmise kalendriaasta jooksul püsivalt igakuiselt vähemalt viis inimest. „Eesti on rikas oma imeliste väikesaarte poolest ning on suur rõõm, et järjest enam […]

Vormsi Vallavolikogu istung reedel, 27. jaanuaril

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 16. istung toimub reedel 27. jaanuaril 2023 kell 14.30 koolituskeskuses Päevakord: Vormsi Vallavolikogu 19.08.2022 määruse nr 9 „Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine (Maris Jõgeva) Vormsi valla lasteaia vanemate poolt kaetava osalustasu määr ja tasumise kord (Maris Jõgeva) Vormsi valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord (Maris Jõgeva) Kärre teele […]