Enampakkumise teade: pritsukuuri hoone

Vormsi Vallavalitsus ootab pakkumisi vallale kuuluva pritsukuuri (Sviby, katastritunnus 90701:003:0324) kasutusse võtmiseks. Tegemist on ajaloolise mitteeluruumiga, mille suletud netopind on 23,3 m2. Enampakkumise alghinnaks on 1 euro kuus ja rendileandmise tähtaeg 10 aastat. 

Enampakkumisel on järgmised tingimused: 

  •  hoones tutvustatakse muude võimalike tegevuste kõrval pritsukuuri ja/või Vormsi lugu; 
  •  see on külalistele avatud suveperioodil 1. juuni – 31. august;
  •  kasutaja korraldab hoone remondi ja korrastamise mahus, mis tagab selle pikaajalise säilimise. 

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus Vormsi Vallavalitsusele hiljemalt 22. juuli kell 10.00. Pakkumine peab sisaldama järgmist: 

  •  pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  • sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  • kirjeldus, millisel otstarbel on osalejal plaan võtta Pritsukuuri kasutusse ja kuidas tagatakse selle eksponeerimine vormsilastele ja külalistele;
  • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  • kinnitus, et pakkuja on Pritsukuuri põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik selle seisukorrast, suurusest ja juurdepääsudest;
  • vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument;
  • kontaktandmed, sh e-posti aadress, mille kaudu soovib pakkuja saada teada enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud ning enampakkumisel pakutud hinnad on kõik lõplikud (st sisaldavad kõik seadusest tulenevaid makse). 

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 53421726

Vormsi