Juunikuuks valmis analüüs Vormsi ühisköögi rajamise otstarbekusest

Maikuu viimasel päeval andis konsultant Ebekai Härm vallavalitsusele üle esmase analüüsi Vormsi ühisköögi rajamise otstarbekuse kohta. Tegemist oli esimese etapiga ettevalmistustöödest, analüüsi järelduste pinnalt otsustati tasuvusanalüüsi, projekteerimistingimuste täpsustamise ning rahastajate otsimisega projektile edasi liikuda. 

Analüüs näitab, et Vormsi ühisköögi-tootearenduskeskuse projekti saadab kogukonnas üldiselt positiivne suhtumine ja sellisel arendusel on potentsiaali olla edukas, kui projekt arvestab kogukonna murede ja vajadustega.

Usutakse, et ühisköögil-tootearenduskeksusel saab olla positiivne mõju kohaliku tooraine väärindamise, uute omatoodete, lisatulu võimaluste loomises ja toidujulgeoleku tagamises. Mõningates aspektides, nagu uute töökohtade loomine ja ettevõtjate arvu kasv projekti mõju nii palju ei tajuta.

Eriti suurt tähtsust omistatakse ühisköögile kala ja liha töötlemisele ja säilitamisele mõeldes, samuti kohalike pagaritoodete ja erinevate kulinaaria- ja konservtoodete tootmises. Need valdkonnad vajavad esmajärjekorras nõuetele vastavaid tehnilisi tingimusi. Ühisköök-tootearenduskeskuse projekti realiseerumine annaks kohalikele toidutootjatele ja pakkujatele kindlustunde, et tooraine realiseerimise võimalused suurenevad.

Kogukonna ootused on kõrged ja nende vajaduste rahuldamiseks on oluline tagada nõuetekohased ruumid, inventar ja tugi. See aitab kaasa projekti edukusele, suurendab saare toidujulgeolekut ning üldist majanduslikku aktiivsust.

Kokkuvõttes näitab analüüs, et Vormsil on täna olemas mitmekesine ja potentsiaalikas toidutootmise sektor, mis tugineb suuresti kohalikule toorainele ja traditsioonilistele meetoditele. Kohalike ressursside parem kasutamine ja innovatsioon saavad aidata väljakutseid – nagu tooraine kättesaadavus –  ületada.

Kõige jätkusuutlikuma teostusviisina nähakse omavalitsuse poolset eestvedamist koostöös huvitatud osapooltega.

Konsultant Ebekai Härm tutvustas analüüsi tulemusi juunikuu volikogu majanduskomisjoni koosolekul. Järgmisteks sammudeks on hoone projekteerimistingimuste täpsustamine ja selleks detailsem tootjate vajaduste analüüs, samaaegselt saab tegeleda kogu projekti tasuvusanalüüsiga, mis aitab saada paika tulevase ühisköök-tootearenduskeskuse toimimismudeli.

Projekti konsultant avaldab tänu kõigile analüüsis osalenutele – kes aitasid mõtestatult seada eesmärgid, kohandada tegevuskava ning küsimustikku ja neile, kes vastasid küsimustikule ja/või osalesid  intervjuudes.

Analüüsi raportiga saab tutvuda: VORMSI ÜHISKÖÖK-TOOTEARENDUSKESKUS

 

Vormsi