Ametnike palgaandmed uues kohas

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Keskkonnaameti teadaanne

2015. aasta PRIA poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse avalduste kooskõlastamine Keskkonnaameti poolt toimub 13.05.2015 13.00-16.30 Vormsi rahvamajas.

Keskkonnakaitse koosolek Vormsil

13. mail algusega kell 9:00 toimub Hullos Vormsi Rahvamajas Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsile jääva osa kaitsekorralduskava tutvustav koosolek.