Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 22.04-28.04

Ootamatult lund toonud aprillikuu nädal algas vallavalitsuse istungiga ning lõppes talgutega.

Esmaspäeval, 22. aprillil toimunud Vormsi vallavalitsuse istungil räägiti ja otsustati järgmist:

  • kinnitati Vormis valla põhitegevuse alaeelarvete vastutajad;
  • kinnitati Vormis valla 2024. aasta eelarve põhitegevuse kulude alaeelarved;
  • otsustati anda projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks (Pedase, Sviby küla);
  • ehitusspetsialist ettepanekul vaadati üle ja anti heakskiit Diby küla Jalaka kinnistu abihoone eskiisile;
  • arutati  jäätmeveo teenustasude ja jäätmejaama hinnakirja;
  • vallavolikogu päevakorda otsustati edastada otsuse eelnõu Rumpo küla Kruusaaugu detailplaneeringu vastuvõtmiseks ning eelnõu Rumpo küla Humpo detailplaneeringu algatamiseks ja lähteülesande kinnitamiseks.

Neljapäeval, 25. aprillil kohtusid Lääne-Nigula valla kutsel Läänemaa sotsiaaltöötajad. Vormsilt osales sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma.

Reedel, 26. aprillil tegi ühisköögi projekti konsultandi rollis esimese visiidi Vormsile Ebekai Härm. Maikuu jooksul viib ta läbi kümneid intervjuusid, et selgitada välja (potentsiaalsete) väiketootjate vajadused ja valmisolek koostööks.

Laupäeval, 27. aprillil algas saare talguhooaeg kui ligikaudu 40 vormsilast aitas korrastada kalmistut ning kirikuaeda. Aitäh! Esmaspäeval jätkuvad talgud lasteaia hoovis,  4. mail üle-Eestilisel talgupäeval Rälbys, Dibys ja Norrbys. 9-10. mail on talgud talumuuseumis.

Pühapäeva hommikuses ERRi saates “Hommik Anuga” sai kuulda talharpa (ja Vormsi lugu) ning talharpa oskestrit milles osalemas mitmedki Vormsi nooremad ja vanemad muusikud.

Vormsi