Vormsi ühisköögi ideed aitab hinnata ja projektiks vormida Ebekai Härm

Vormsile ühisköögi rajamise idee on liikunud mõtetes juba vähemalt viis aastata. Tegemist oleks kohalikust toidutoorainest väiketootmiseks vajaliku hoonega, mida saare ettevõtjad saaksid kasutada piima, liha ja kalasaaduste valmistamiseks. Kuna kohaliku tooraine väärindamine ja sellel põhineva ettevõtlussuuna edendamine on ka üheks arengusuunaks Vormsi valla arengukava järgi, liigubki Vormsi vallavalitsus projekti analüüsi ja ettevalmistustegevustega edasi.
Selge on see, et enne iga suurema projekti ette võtmist tuleb hoolikalt analüüsida teostatavust. Ühisköögi puhul tuleb leida ka sobivaim toimimismudel, et rajamise otsusele kindlaks jäädes täidaks see parimal moel oma eesmärki. Selleks otsis Vormsi vald konsultanti ja leidiski selle – meile tuleb appi Ebekai Härm.
Ebekai tunneb hästi kohalikke olusid. 2015 aasta kolis ta perega tagasi kodukohta Noarootsi poolsaarel  ja käivitas seal poe. Edasi renoveeriti vana kõrtsihoone ja alustati lisaks kauplusele toitlustusteenusega, mis viis Noarootsi lokaali ja kaupluse ehitamise ning avamiseni. Tänaseks on loodud Vormsiga sarnases piirkonnas 5 täistöökohta, suveperioodil lisandub 5 hooajatöötajat. Ebekai on oma kogukonnas aktiivne, mõistab ühistegevuse olulisust taoliste projektide käivitamisel, aga tunneb ka võimalikke karisid. Nii on Ebekail teadmisi, oskusi ja kogemusi mida ühisköögi idee edasiarendamisel on Vormsile kasulikud.
Konsultandi ülesandeks on kirjeldada Vormsi ühisköögi juhtimis- ja toimimismudel, koostada projekteerimisele lähteülesanne ja pakkuda välja investeeringu rahastamise plaan. Selleks selgitatakse välja potentsiaalsed köögi kasutajad ning täpsustatakse nende vajadused, sõnastatakse lähteülesanne projekteerimiseks, kirjeldatakse ühisköögi kasutus- ja haldamismudel, otsitakse partnereid ning võimalikke investeeringu toetajaid. Töö valmimise tähtaeg on 31.08.2024,  juba maikuu lõpus on plaan teha esmesed vahekokkuvõtted.
Vormsi